February 24, 2021

APM เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (Index)

June 01, 2020 419

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่6จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (Index) โดยมี นายสุรินทร์ โซนี่ นักลงทุนสัมพันธ์, นางสาว นันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งนายภัทรรัตน์ ประเสริฐวิทย์  ผู้จัดการโครงการและทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

X

Right Click

No right click