January 27, 2023

มจธ. แจกฟรี e-book เผยแพร่ความรู้นำพาองค์กรก้าวผ่านวิกฤติ

June 08, 2020 9616

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดทำ e-book เผยแพร่ความรู้นำพาองค์กรผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดได้ ฟรี!!!

1. 7 Mindsets การจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ กรอบความคิด หรือ Mindset ที่สำคัญ 7 ประการเพื่อจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ โดยหวังว่าองค์กรและผู้ประกอบการต่างๆ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการรับมือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไป และเตรียมความพร้อมในการอยู่รอดและเติบโตต่อไปในอนาคตอีกด้วย ดาวน์โหลด e-book ได้ที่: https://opac.lib.kmutt.ac.th/vufind/Record/1377425

2. ภาวะผู้นำในสภาวะวิกฤติ การเป็นผู้นำในภาวะปกตินั้นไม่ได้ง่ายนักอยู่แล้ว ยิ่งในภาวะวิกฤติ ผู้บริหารหรือหัวหน้ายิ่งพบกับความยากลำบากในการรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แรงกดดันจากปัจจัยภายนอกองค์กรและปัจจัยภายในองค์กร ทำให้ผู้นำต้องดึงศักยภาพและใช้กลยุทธ์ วิธีการที่มีประสิทธิผลมาใช้เพื่อนำพาองค์กรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ดาวน์โหลด e-book ได้ที่: https://opac.lib.kmutt.ac.th/vufind/Record/1377781

3. กลยุทธ์การจัดการปรกติใหม่ในองค์กร หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 องค์กรมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “ปรกติใหม่ (New Normal)” การเปลี่ยนผ่านแต่ละครั้งย่อมมีประเด็นให้ต้องคิดและตัดสินใจเพราะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ทรัพยากร และความยั่งยืนขององค์กรต่อไป ในครั้งนี้ก็เช่นกัน ยังมีโจทย์อีกหลายประการที่องค์กรจะต้อง “เลือก” และ “ตัดสินใจ” ว่าจะทำหรือไม่ทำอะไร และจะทำให้รอยต่อของการเปลี่ยนแปลงมีความลื่นไหลได้อย่างไร ดาวน์โหลด e-book ได้ที่: https://opac.lib.kmutt.ac.th/vufind/Record/1378063

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ หัวหน้าศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันองค์กรเป็นเป้าหมายที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญ การออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้องค์กรสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มุ่งเน้นในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการแข่งขันองค์กร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางาน นำไปสู่การพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ซึ่งในสภาวะวิกฤติทุกองค์กรต่างเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน อาทิ ข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจที่เกิดจากมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) ขอเป็นกำลังใจให้ทุกองค์กรผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้และพร้อมเดินเคียงข้างสอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินงานที่ว่า “ความสำเร็จของคุณ คือ ความมุ่งมั่นของเรา” จึงได้มีการจัดทำ e-book ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้แนวคิดอันจะเป็นประโยชน์ในการนำพาองค์กรผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้

สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กรหลังสภาวะวิกฤติ หรือต้องการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการองค์กรหลังสภาวะวิกฤติเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://steco.kmutt.ac.th  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-470-9644 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

X

Right Click

No right click