January 30, 2023

Xinhua Silk Road: เมืองหวายอันเดินหน้าดึงดูดนักลงทุน ชูบรรยากาศทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย

August 15, 2020 368

เมืองหวายอัน (Huai'an city) ในมณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน

กำลังสำรวจโอกาสในการขยายแผนงานด้านการบริการตามกลไก "101 percent service" ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทและโครงการขนาดใหญ่ไปจนถึงผู้เล่นทุกระดับในตลาด เพื่อสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่ตื่นตัวมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กลไก "101 percent service" เป็นแบรนด์ด้านบริการของภาครัฐที่เมืองหวายอันได้สร้างขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะมอบบริการแก่นักลงทุนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายของนักลงทุนอย่างครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์

ภายใต้กลไกนี้ หน่วยงานและกรมกองต่าง ๆ เกือบ 200 แห่งในหวายอันจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้เผชิญกับการระบาดของโควิด-19 แต่เมืองหวายอันก็ยังคงดึงดูดนักลงทุนอย่างไม่ขาดสาย โดยมีการนำมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อผลักดันการส่งเสริมการลงทุนในช่วงเวลาที่ต้องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

นอกจากนี้ ผู้นำระดับเทศบาลยังได้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักลงทุนและผู้ประกอบการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์ของเมืองหวายอันได้ส่งจดหมายทั้งภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลีถึงนักลงทุนต่างชาติ เพื่อชี้แจงข้อมูลนโยบายส่งเสริมการลงทุนสำหรับองค์กรธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยของเมืองหวายอันให้นักลงทุนได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในเมืองหวายอัน

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายไฉ่ หลี่ซิน หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองหวายอันได้นำคณะผู้แทนไปเยือนบริษัท Yum China Holdings, Inc. (Yum China, NYSE:YUMC), Red Star Macalline Group Co., Ltd., Sinochem International Corporation (600500 SH.) และบริษัทที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อโปรโมทการลงทุน

จากการไปเยือนในครั้งนั้น ส่งผลให้เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา Yum China ซึ่งเป็นบริษัทร้านอาหารระดับชั้นนำของจีน ได้ลงนามกับเมืองหวายอัน เพื่อจัดตั้งศูนย์ซัพพลายเชนทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซูที่เมืองหวายอัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของเมืองให้เติบโตต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงานประจำเมืองหวายอันขึ้นมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหวายอัน (Huai'an Economic & Technological Development Zone) เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ กลับมาดำเนินงานและดำเนินการผลิตได้ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาเครื่องซีทีและการตรวจกรดนิวคลีอิก ตลอดจนจัดเตรียมโรงแรมสำหรับใช้เป็นสถานที่กักตัวให้กับพนักงานชาวต่างชาติ

ความพยายามดังกล่าวก่อให้เกิดผลที่ดีตามมา โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้ มีโครงการลงทุนจากต่างชาติเกิดขึ้นใหม่ 47 โครงการในหวายอัน ด้วยมูลค่าการลงทุนเป็นวงเงิน 1.27 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งขณะนี้ได้รับเงินทุนไปแล้ว 480 ล้านดอลลาร์

 

X

Right Click

No right click