February 06, 2023

โปรแกรมฝึกอบรม Hygiene Mamangement - การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE

August 15, 2020 1604

"เครือข่ายการศึกษาไมซ์ภาคเหนือ" คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) (TCEB)  จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE” เพื่อช่วยผู้ให้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวข้องด้านการจัดงานประชุมสัมมนา (Meeting-Conferences) สามารถจัดการสถานประกอบการให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวดของตลาดในยุคปัจจุบันและต่อไปในอนาคต (Next Normal) ด้วยการจัดการคุณภาพบริการและบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างลงตัว

สิทธิประโยชน์สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม (Certificate) และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการของท่านในเครือข่ายคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านความพร้อมในการบริการรูปแบบใหม่ ที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการในยุค New Normal

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่

Website   : https://micacademy.co/ 

Line         : Hygiene Mamangement

Facebook : Hygiene Mamangement 

ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 63– 9 ก.ย. 63 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  โทร. 053942153 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

 


 

X

Right Click

No right click