January 27, 2023

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

December 17, 2020 7410

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน โดยส่งทีมงานนำโดยผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนภาคใต้และทีมฝ่ายขายจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ รวมถึงบริจาคเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม พร้อมอำนวยความสะดวกติดต่อประสานงานกับศูนย์กู้ภัย เพื่อช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย ตลอด 24 ชม.

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ และฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววัน

X

Right Click

No right click