EXIM BANK ส่งมอบหน้ากาก Face Shield ให้บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครใช้ป้องกันโควิด-19 ในการปฏิบัติหน้าที่

February 04, 2021 732
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบหน้ากาก Face Shield เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ EXIM BANK โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
X

Right Click

No right click