January 28, 2022

EXIM BANK จับมือ IFC สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่พรีเชียส ชิพปิ้ง

July 01, 2021 297
XIM BANK ร่วมมือกับ IFC ในเครือธนาคารโลก สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวี 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
นับเป็นครั้งแรกของความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินระดับโลกเพื่อให้สินเชื่อพาณิชยนาวีในรูปแบบนวัตกรรมทางการเงินที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 สอดคล้องกับบทบาท EXIM BANK ที่มุ่งไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายวิครัม คูมาร์ ผู้จัดการแผนกโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต และนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL) ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ร่วมจำนวนรวม 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งสามสถาบันการเงินร่วมสนับสนุนเงินทุนให้ PSL นำไปใช้บริหารจัดการการเดินเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 4 ลำ และขนส่งสินค้า 1 ลำอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เรืออายุน้อยและมีระบบรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยของเสียและก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น้ำจืดจากแหล่งบนบกเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคบนเรือ ครอบคลุมเส้นทางขนส่งหลักในเอเชียใต้

“การสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้เป็นครั้งแรกของความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ IFC ในเครือธนาคารโลก เพื่อสนับสนุนสินเชื่อที่เป็น Green Loan ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี เป็นการเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับภารกิจ ‘ซ่อม สร้าง เสริม’ ของ EXIM BANK ในการเร่งซ่อมอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่ออนาคต และเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ดร.รักษ์กล่าว

1 กรกฎาคม 2564
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4
X

Right Click

No right click