October 21, 2021

สินิตย์ มอบหมาย สถาบันอัญมณีเดินหน้าจัดทำมาตรฐานหยกระดับสากล หนุนการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

August 26, 2021 124

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT

เร่งจัดทำมาตรฐานหยกระดับสากล สร้างมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับ หนุนการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสถานการณ์โรคโควิด – 19 ส่งผลไปยังภาคธุรกิจ การค้า และ การท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อกระตุ้นการค้าขาย ให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ได้ทำรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทย จึงมอบหมายให้ GIT จัดทำการเทียบเคียงมาตรฐานการตรวจสอบหยกของสถาบัน ซึ่งเป็นอัญมณีได้รับความนิยมให้สอดคล้องกับมาตรฐานของฮ่องกง และจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของหยกในปัจจุบัน โดยผู้ซื้อหยกจะสามารถตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานระดับนานาชาติได้

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวเสริมว่า เพื่อขานรับนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สถาบันจึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ The Gemmological Association of Hong Kong หรือ GAHK  ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นแนวหน้าของฮ่องกง ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของฮ่องกง และจีน โดยดำเนินการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบหยกระดับสากล (Internationalisation of Fei Cui Standard) ร่วมกัน

การลงนามในความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่จำหน่ายเครื่องประดับหยก ทั้งภาคการส่งออก และจำหน่ายภายในประเทศด้วย

ทั้งนี้ GIT เป็นสถาบันหลักของประเทศ ในการสร้างมาตรฐาน และให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยสามารถนำสินค้าเข้ามาขอรับการตรวจสอบได้ที่ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตึกไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ถนนสีลม  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.  นายสุเมธ กล่าวปิดท้าย

X

Right Click

No right click