October 02, 2022

กสอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ รับสมัครเข้าโครงการ Thailand Textiles Tag ปี 65

December 13, 2021 1737

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปูพรมเร่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผ่านตามหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ภายหลังโครงการ Thailand Textiles Tag ในปีที่แล้วประสบผลสำเร็จตามคาด

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ คือ การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งทอและ Digital Marketing - การให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย- การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมส่งเสริมการจำหน่ายและเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศโดยรับจำนวนจำกัด เพียง 30 กิจการ ผู้สนใจใจสามารถสมัครสแกน QR Code หรือ Click Link กรอกข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/32sWska ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2565 สอบถามได้ที่ 0 2713 5492-9 ต่อ 542 (บุณยาพร) 546 (พิเชษฐ์, พิทวัส) หรือ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2367 8279, 0 2367 8260 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

X

Right Click

No right click