หัวเว่ยเร่งผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งอนาคต สอดรับแผนกระทรวงพลังงาน เปิดตัว Huawei FusionSolar Residential Smart PV

December 23, 2021 1289

หัวเว่ย ดิจิทัลพาวเวอร์มุ่งผลักดันพลังงานสะอาดในประเทศไทย ตอบรับแผนกระทรวงพลังงาน เร่งผลักดันพลังงานสะอาดให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย

ภายในงาน Green for Future พร้อมเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์โซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV (การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์) สำหรับใช้ในภาคครัวเรือน เพื่อรองรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าในภาคครัวเรือน ชูจุดเด่นเรื่องความประหยัดและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้มีการประกาศยืนยันการให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนธุรกิจ ดิจิทัลพาวเวอร์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตอบรับนโยบายดังกล่าวโดยจัดงานเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์โซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV สำหรับใช้ในภาคครัวเรือนตัวใหม่ล่าสุด ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงาน “Green for Future” รองรับการผลิตและใช้งานพลังงานไฟฟ้าสะอาดภายในบ้าน โดยนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ว่า “ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นกับการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล รวมถึงรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ข้อมูลจากบริษัทผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานสะอาด UBS คาดการณ์ว่าการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอีกหนึ่งทศวรรษข้างหน้าจะมีมูลค่าสูงถึง 50 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศไทยถือว่านำหน้าหลายประเทศทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้องขอบคุณทางกระทรวงพลังงานและรัฐบาลไทยที่นำเสนอแผนแม่บทความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 อย่างมีวิสัยทัศน์ โดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในภาคครัวเรือนจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้ประเทศบรรลุเป้าหมายอันน่าชื่นชมนี้ได้ ทั้งนี้ ประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสะอาดสำหรับใช้ในบ้าน เนื่องจากมีระยะเวลาที่มีแสงแดดมากกว่า 1,500 ชั่วโมงต่อปี และที่พักอาศัยกว่า 80% ก็เป็นบ้านเดี่ยว ในฐานะที่หัวเว่ยเป็นพาร์ทเนอร์ชั้นนำด้าน ICT และผู้ผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนในภูมิภาคอาเซียน โดยหัวเว่ยจะใช้ความเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชันพลังงานสะอาดสำหรับใช้ในบ้าน PV อัจฉริยะ ไซต์พลังงาน และอื่น ๆ เพื่อทำงานร่วมกับภาครัฐและพาร์ทเนอร์ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น และนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ทุกคน บ้านทุกหลัง และองค์กรทุกแห่ง เพื่อสร้างประเทศไทยอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกันอย่างเต็มรูปแบบและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”

ด้านนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าประเทศไทยพร้อมที่จะยกระดับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนขึ้นไปอีกขั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศภายในปี พ.ศ. 2593 ทางกระทรวงพลังงานได้ตอบรับด้วยการวางกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan 2022) เพื่อกำหนดทิศทางและสนับสนุนประเทศไทยให้มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดด้วยเช่นกัน เรามองเห็นศักยภาพและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านของภาคการใช้พลังงาน ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาช่วยผลักดันภาคอุตสาหกรรมพลังงานให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ช่วยพัฒนาทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถริเริ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาประเทศได้ โดยหัวเว่ยเองก็เป็นพันธมิตรที่ดีที่ช่วยสนับสนุนการทำงานและนโยบายของรัฐบาลไทยมาอย่างต่อเนื่องเสมอ เราเชื่อว่ากระบวนการทำงานประสานกันระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและพลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนจะส่งผลให้เกิดบ้านพักอาศัยที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และช่วยประหยัดพลังงาน นั่นหมายความว่าการประสานกันนี้จะสามารถเร่งการกระจายติดตั้งพลังงานหมุนเวียน เร่งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยกระจายศูนย์ให้แก่อนาคตของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดได้อีกด้วย”

ภายในงานเปิดตัวครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษ และเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อช่วยโปรโมทโซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV สำหรับการใช้ในภาคครัวเรือนในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ “Green for Future” เพื่อแสดงถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากส่วนธุรกิจดิจิทัลพาวเวอร์ พร้อมโซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV สำหรับใช้ในภาคครัวเรือน ให้ลูกค้าพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ และประชาชนได้เข้าใจในเทคโนโลยีดังกล่าวมากยิ่งขึ้น โดยนิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 นี้ ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิร์ลด์สแควร์ C ด้านหน้าเซ็นทรัลเวิร์ลด์

“โซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV สำหรับใช้ในภาคครัวเรือนเจเนอเรชันใหม่ที่ได้รับการเปิดตัวในครั้งนี้ จะเปลี่ยนหลังคาของที่พักอาศัยให้เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่คนในครอบครัวสามารถใช้งานได้ทุกวันทุกเวลา โดยหัวเว่ยได้ผนึกนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน AI และคลาวด์เข้ากับโซลูชัน PV (Photovoltaic - การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์) อัจฉริยะรุ่นล่าสุด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัย และความเสถียรในการใช้งานพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องไฟตก ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานแบบดั้งเดิมไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยโซลูชันดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรม Huawei Green Home ซึ่งเป็นโซล่าเซลล์ที่จะช่วยให้ทุกคนมีพลังงานไว้ใช้ภายในบ้าน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รับพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตพลังงานสะอาดไปพร้อมกัน” นายอาเบลกล่าวเสริม

เขายังให้ขัอมูลเพิ่มเติมว่าสายผลิตภัณฑ์โซลูชัน Huawei FusionSolar Residential Smart PV สำหรับการใช้งานในภาคครัวเรือนของหัวเว่ยดังกล่าวจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักจำนวน 4 ตัว ได้แก่

  • ตัวเก็บพลังงานแบบสตริงอัจฉริยะ ที่ช่วยเก็บพลังงานส่วนเกินจากแผงโซล่าเซลล์ให้สมาชิกในครอบครัวสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าสะอาดในบ้านได้อย่างต่อเนื่องทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน
  • โซลูชันอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ SUN2000 Smart Energy Controller ที่เป็นหัวใจในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผลโซล่าร์มาเป็นไฟกระแสสลับเพื่อใช้ในครัวเรือน
  • ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ PV อัจฉริยะ/ตัวควบคุมโมดูลอัจฉริยะ Smart PV Optimizer / Smart Module Controller ที่จะเปลี่ยนโมดูลทั่วไปสำหรับโซลูชัน PV ให้เป็นโมดูลอัจฉริยะ
  • แอปพลิเคชัน FusionSolar App สำหรับให้ผู้ใช้ควบคุมการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างง่ายดายจากที่ไหนก็ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจดูพฤติกรรมการใช้พลังงานของตัวเองได้อีกด้วย

ทั้งนี้ หัวเว่ยได้ส่งมอบโซลูชัน Smart PV ระดับแนวหน้าของภาคอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีไอซีทีดิจิทัลกว่า 30 ปี โดยผสานเทคโนโลยี AI และคลาวด์เข้ากับสายผลิตภัณฑ์ PV เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยประสิทธิภาพสูงสุด มีความปลอดภัยและมีความเสถียร จากศักยภาพด้านการทำงาน การติดตามผล และการรองรับกริดไฟฟ้าซึ่งจะเป็นรากฐานของพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเป็นรากฐานแห่งอนาคต นอกจากนี้ หัวเว่ยยังได้เปิดตัวโซลูชันล้ำสมัยต่าง ๆ สำหรับการใช้งานในภาคครัวเรือน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลัก การพัฒนาด้านการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของหัวเว่ยได้ช่วยส่งพลังงานไปให้ประชากรหลายล้านคนและหลายภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก เพราะหัวเว่ยเชื่อว่าทุกกิจวัตรในการดำเนินชีวิตของทุกคนจะสามารถช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้ ตามแนวคิดของ Huawei Green Home ที่มองว่าอนาคตของโลกนี้ดีขึ้นได้ เริ่มต้นที่บ้านคุณ ซึ่งหัวเว่ยจะมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมและผลักดันพลังงานทดแทนต่อไป เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร

X

Right Click

No right click