JAS ASSET ร่วมทุน โรงพยาบาลวิมุต เปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ “SENERA VIMUT HEALTH SERVICE”

March 25, 2022 524

ทุ่มงบกว่า 40 ล้าน! ตอบรับประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลวิมุต จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อดำเนินการจัดตั้ง “SENERA VIMUT HEALTH SERVICE โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ โดยตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS ถนนคู้บอน เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในด้านการฟื้นฟู และการให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและพึ่งพิงสูง โดยภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ นายแพทย์ กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการบริษัท บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ท่ามกลางสักขีพยาน ณ โรงพยาบาล วิมุต กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศไทยได้เข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และในปัจจุบันปี พ.ศ. 2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เคยคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว และจะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2573 ถึงร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นและในหลายๆประเทศที่มีสวัสดิการทั้งในด้านสุขภาพและการบริการรองรับจากภาครัฐและเอกชน ประเทศไทยยังไม่ได้รับการดูแลสนับสนุนเรื่องสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆ จึงเป็นจุดริเริ่มที่มาโครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับสังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า    “บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ระดับแถวหน้า ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ เราใส่ใจให้ความสำคัญในกลุ่มชุมชน ครอบคลุมทุกเจนเนอเรชั่น ทั้งกลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มครอบครัว และ ยังได้ริเริ่มเข้าถึงในกลุ่มผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นในการดูแลด้านสุขภาพ. ในปัจจุบันด้วยการดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง แต่ละครอบครัวต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งอาจจะเกิดภาวการณ์เจ็บป่วย หรือต้องการคนดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ และจากที่ทาง บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้ศึกษาและเข้าดูงานมา ถึงแม้จะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เปิดให้บริการมากมายในประเทศไทย หลายแห่งยังไม่ได้รับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นก้าวสำคัญที่เราเริ่มจัดตั้งโครงการ SENERA SENIOR WELLNESS โครงการที่ตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ โครงการแรกของประเทศไทยที่ติดกับคอมมูนิตี้มอลล์ (JAS GREEN VILLAGE) ซึ่งโครงการฯเองได้มีการออกแบบก่อสร้างตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดใหม่ที่กฎหมายประกาศใช้ล่าสุด และในส่วนความร่วมมือที่สำคัญกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราคือ VIMUT WELLNESS SERVICE  ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับต้นๆ ที่มีความครบครัน มีมุมมองในการดูแลผู้สูงอายุที่ตรงกันกับเรา โดยตระหนักถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใส่ใจถึงสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิต ต้องการให้การดูแลตั้งแต่ระยะก่อนเจ็บป่วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถดูแลได้อย่างครบวงจร ทำให้เกิดการร่วมมือครั้งสำคัญในการจัดตั้ง “SENERA VIMUT HEALTH SERVICE” โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ โดยตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS เพื่อบรรลุผลสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) นั้น นอกจากรับผิดชอบในส่วนของการจัดสรรพื้นที่ ทำเล และออกแบบก่อสร้างพัฒนาโครงการทั้งระบบแล้ว ยังรวมไปถึงส่วนรับผิดชอบการให้บริการต่างๆทั้งโปรเจกต์อีกด้วยครับ”

ด้านนายแพทย์ กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการบริษัท บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวต่อว่า “ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของชุมชน โดยได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการเรื่องบุคลากรทางการแพทย์และรักษาพยาบาล ทั้งการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและพึ่งพิงสูง โดยในส่วนของการให้บริการนั้น จะมีในส่วนของผู้ป่วยใน(IPD) ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง (Bed ridden) กลุ่มพักฟื้นจากการผ่าตัด และกลุ่มที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาท รูปแบบการให้บริการจะเป็นลักษณะ สัญญารายเดือน หรือรายปีโดยเน้นให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ป่วยนอก (OPD) เรามีการให้บริการในรูปแบบสหคลินิกโดยมีคลินิกเฉพาะทางกายภาพบำบัด และคลินิกทั่วไปจากทีมแพทย์ที่มีความสามารถพร้อมให้บริการผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่อาศัยโดยรอบ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพให้โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS ให้มีความพร้อมสูงสุดในการดูแลรักษาและฟื้นฟูในทุกด้าน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ประกอบไปด้วย แพทย์ม พยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ โดยเน้นการป้องกัน ดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพดีตามช่วงวัยในรูปแบบเฉพาะและตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคน โดยในอนาคต SENERA VIMUT HEALTH SERVICE ยังมีแพลนที่จะขยายศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ ของครอบครัวและผู้สูงอายุ ไปทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าในช่วง 3 ปีแรกจะมุ่งขยายสาขาให้ครอบคลุมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลอีกด้วย”

X

Right Click

No right click