แอสตร้าเซนเนก้าได้รับการอนุมัติให้นำยา Evusheld มาใช้ในสหภาพยุโรป สำหรับการป้องกันการสัมผัสเชื้อโควิด19

March 28, 2022 560

ยา Evusheld ของแอสตร้าเซนเนก้า ยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวแบบผสม

(ส่วนผสมระหว่างแอนติบอดีสองชนิด ได้แก่ tixagevimab และ cilgavimab) ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาในสหภาพยุโรป เพื่อใช้สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม โดยสามารถอ่านประกาศฉบับเต็มได้ ที่นี่

การอนุมัติของคณะกรรมาธิการยุโรปได้อ้างอิงผลลัพธ์จากโครงการพัฒนาทางคลินิกของยา Evusheld รวมถึงการประเมินข้อมูลจากการศึกษา พรูฟเวนท์ (PROVENT) ระยะที่ 3 ในการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคโควิด-19 แบบมีอาการได้ 77% จากการวิเคราะห์เบื้องต้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) และ 83% จากการวิเคราะห์มัธยฐานที่ระยะเวลา 6 เดือน1-3  การทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงการป้องกันไวรัสที่ยาวนานอย่างน้อย 6 เดือน โดย Evusheld มีผลข้างเคียงที่ยอมรับได้ดี1-3

เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในระยะการปรับตัวจากการระบาดใหญ่ (Pandemic) ของโรคโควิด -19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic) แอสตร้าเซนเนก้ายังคงให้ความสำคัญ และมุ่งดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนให้ปลอดภัยจากโรคนี้ ยา Evusheld เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยปกป้องกลุ่มประชากรที่เปราะบางและมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม 607 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรครื้อรังที่มี 7 โรคประจำตัว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคโควิด-19 การประกาศขึ้นทะเบียนตำรับยา Evusheld ในสหภาพยุโรป ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ยา Evusheld ได้รับการอนุมัติใช้ในประเทศไทยโดยเร็ว”

ยา Evusheld ได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินสำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการขึ้นทะเบียนวางจำหน่ายแบบมีเงื่อนไขจากหน่วยงานกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (MHRA) ของสหราชอาณาจักร สำหรับใช้เพื่อการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 นอกจากนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงในการจัดหายา Evusheld เช่นกัน

 

 
X

Right Click

No right click