October 02, 2022

EXIM BANK ร่วมงานเสวนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและการส่งออก ปี 2565

March 30, 2022 596

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ

“นโยบายการเงินการคลังกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2565” โดยมี ดร.ชัยชาญ เจริญสุข (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) นางธิดา พัทธธรรม (ซ้าย) รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายพิเศษ ฤทธาภิรมย์ (ขวา) ประธานสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ และนายชลัช รัตนบุญนิธิ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษและเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “ฉากทัศน์การค้าโลกที่เปลี่ยนไปกับการส่งออกไทยที่ต้องเปลี่ยนแปลง” ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิก สรท. ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 สรท. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ EXIM BANK เดินหน้าสู่บทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ดำเนินภารกิจ “ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง” สนับสนุนผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลกและพร้อมรับมือกับโลกยุคใหม่ด้วยการปรับองค์กร เปลี่ยนแผนธุรกิจ เปิดช่องทางการค้าใหม่ และป้องกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

 
X

Right Click

No right click