October 05, 2022

APM หารือธุรกิจกับ บจก.เอส.พี. ออโต้ คอร์ปอเรชั่น

July 20, 2022 485

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงาน ได้เข้าหารือแผนธุรกิจของ บริษัท เอส.พี. ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SPCO) โดยมีคุณภารณ ธีรภานุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ให้การต้อนรับ ที่จังหวัดขอนแก่น 

 

X

Right Click

No right click