December 02, 2022

ฟินบิส โดย ทีทีบี จัดสัมมนาออนไลน์ ttb SME I the X-Change “เจาะลึกสูตรสำเร็จการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสู่การเป็น Smart SME

August 27, 2022 688

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จัดงานสัมมนาออนไลน์ ttb SME I the X-Change “เจาะลึกสูตรสำเร็จการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสู่การเป็น Smart SME ยุค Next Normal” เพื่อเสริมความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ โดยในครั้งนี้ ทีเอ็มบีธนชาตได้รับเกียรติจากพันธมิตรทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริหารมากประสบการณ์ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เจาะลึก ครบทุกด้าน ผ่านสูตรสำเร็จ

ได้แก่ (1) ด้านการตลาด รู้ลึกเทรนด์และเคล็ดลับการสร้างโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด (2) ด้านกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจในยุคหลังโควิด-19 และ (3) เสริมความแข็งแกร่งด้วยดิจิทัลโซลูชันด้านการเงินแบบครบวงจรจากผู้บริหารของธนาคาร เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเดินหน้าสู่การเป็น Smart SME ยุค Next Normal สร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

X

Right Click

No right click