February 06, 2023

EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง จับมือสภาหอฯ สรท. กยท. และ บสย.

January 23, 2023 136

เดินเครื่องโครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) โครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา ระหว่าง ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายสนั่น อังอุบลกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาหอฯ) ดร.ชัยชาญ เจริญสุข (ที่ 2 จากขวา)  ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท (ซ้ายสุด)  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดร.หลักชัย กิตติพล (ขวาสุด) ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง เพื่อบูรณาการการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก เริ่มต้นนำร่องกับนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

X

Right Click

No right click