December 08, 2023

กระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งทอด้วยฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

June 28, 2023 150

คุณอังสนา โสมาภา ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคุณสิงห์ จงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM หรือ ดีพร้อม) นำทีมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) เพื่อเร่งสร้าง Soft Power และสร้างความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งทอไทยแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟร์ DIPROM MICE FAIR 2023 “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปั้นแต่งโตไว ด้วยดีพร้อม” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

สำหรับงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟร์ ดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายในงานพบกับ

 - โซน OTOP/DIY Zone

 - นิทรรศการ/สาธิต วัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

- นิทรรศการ/สาธิต โตโยต้า Karakuri Kaizen for DIPROM Community

- การจำหน่ายสินค้า SMEs

- การให้คำแนะนำปรึกษาการส่งเสริมอุตสาหกรรม

- ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และอื่น ๆ อีกมากมาย

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมช้อปสินค้า ชมเทคโนโลยี ชิมอาหารอร่อย พร้อมแวะเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งทอไทยภายใต้ ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ได้ภายในงาน ระหว่างวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

X

Right Click

No right click