December 08, 2023

FWD ประกันชีวิต นำ 3 ตัวแทนแกร่ง รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น จากงานมอบรางวัล Prime Minister's Insurance Awards 2023

September 23, 2023 119

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต นำ 3 สุดยอดตัวแทน FWD ประกันชีวิต ได้แก่ นางสาวประภาภรณ์ โพลดพลัด (ซ้าย) และนางภัทนี  ศิริวารินทร์  (กลาง) และนางสาวณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน (ขวา)  เข้ารับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2565 ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister's Insurance Awards 2023 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ เพื่อมอบให้ตัวแทนต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นเพียง 20 คนในแต่ละปี จากตัวแทนทุกบริษัท ทั่วประเทศ โดยพิจารณาผลงานด้านการขาย การพัฒนาตนเอง การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณ เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจประกันชีวิต

X

Right Click

No right click