February 26, 2024

ทิพยจับมือ NT ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมต่อยอดสู่การเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการ

November 13, 2023 368

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามในสัญญาเปิดตัวโครงการเน็ตบ้านอุ่นใจ NT Fiber HOME PREMIUM สำหรับลูกค้าที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ของบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ในโครงการเน็ตบ้านอุ่นใจ NT Fiber HOME PREMIUM จะได้รับความคุ้มครองประกันอัคคีภัยจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท /ปี เพื่อความอุ่นใจสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ NT

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า “NT นำร่องความร่วมมือกับทิพยโดยนำบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มาเพิ่มโซลูชั่นให้กับกลุ่มลูกค้าและพนักงานของทั้งสององค์กรให้ได้รับสิทธิพิเศษระหว่างกันมากยิ่งขึ้น  โดยร่วมกันจัดแคมเปญมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ต NT Fiber HOME PREMIUM สามารถรับฟรีประกันอัคคีภัย คุ้มครองนาน 12 เดือน ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการที่จะได้รับหลักประกันในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของ NT ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา Digital Service ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับทุกความต้องการที่เพิ่มขึ้นในโลกปัจจุบัน  พร้อมกับมุ่งเน้นเดินหน้าหาพันธมิตรเพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นในบริการที่มีให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในวงกว้าง

ทั้งนี้ผมมองว่าความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันพัฒนาให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต”

X

Right Click

No right click