นักลงทุนกวาดเรียบ หุ้นกู้ ‘LPN’ ปิดการขายเต็มจำนวน 1,500 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่น พร้อมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

January 26, 2024 270

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ” หรือ “LPN”)  เผยหุ้นกู้ LPN ที่เสนอขายระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานั้น ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างดี ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจนำหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมาใช้เต็มจำนวน รวมมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท โดยมีกระแสตอบรับดี ด้วยปัจจัยสนับสนุนมาจากความมั่นใจของนักลงทุนต่อบริษัทฯ ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพที่มาพร้อมกับความน่าอยู่ในทุกมิติ เพื่อยกระดับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดมามากกว่า 35 ปี และมีประวัติที่ดี ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้

ทั้งนี้ LPN ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี มูลค่ารวม 682.40 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี มูลค่ารวม 817.60 ล้านบาท หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ระดับ “BBB” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร และมีแนวโน้ม “ลบ” ซึ่งอยู่ในระดับ Investment grade ซึ่งผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งช่องทางสาขา และทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 7 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ที่ช่วยให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ เงินที่ได้รับการเสนอขายจากหุ้นกู้ใน

X

Right Click

No right click