January 16, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 840

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ  BAM ให้การต้อนรับ นางสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอระยอง จังหวัดระยอง ในโอกาสร่วมงานพิธีเปิด “โครงการชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน”  

โดยมี  นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน BAM  ร่วมพิธีส่งมอบอาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยมี นายทวีป แสงกระจ่าง  นายก อบต.ตะพง พร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรพอเพียง ม.12 ร่วมรับมอบ  โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ CSV ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับประชาชนที่สนใจได้ศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม