December 08, 2022

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท”; รหัสหลักทรัพย์: 1299) เปิดตัวโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของเอไอเอที่มีความตั้งใจจะสนับสนุนผู้คนหลายล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อชุมชนในภูมิภาคเอเชีย

โครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) ของเอไอเอ ที่ตั้งใจจะเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนอายุระหว่าง 5 - 16 ปี โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำกิจกรรมที่กระฉับกระเฉง มีสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมีสุขภาพกายที่ดีและเกิดเป็นความยั่งยืนขึ้นในโรงเรียน ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน เด็ก ๆ ทั่วโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายที่เกิดจากการใช้ชีวิตและทานอาหารที่ผิดหลักโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มลภาวะ การบาดเจ็บ ความรุนแรง และความไม่เท่าเทียม โดยงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในสุขภาพ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทเอไอเอได้ตั้งปณิธานที่จะช่วยให้ผู้คนกว่าพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี ค.ศ. 2030 ผ่านพันธกิจ AIA One Billion ซึ่งโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายนั้น ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

นายหลี่ หยวน ชยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า "การช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เป็นคำมั่นสัญญาที่เรายึดเป็นหลักในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้คนทั่วโลก ด้วยพลังแห่งการศึกษา ผ่านโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools จะช่วยปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพให้แก่เยาวชนตั้งแต่เล็ก ๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนรุ่นต่อไป”

นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย เป็น 1 ใน 4 ตลาดที่ได้เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี ที่ทางกลุ่มบริษัทเอไอเอริเริ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้โรงเรียนใส่ใจและดูแลสุขภาพของนักเรียนมากขึ้นอย่างเป็นระบบแบบแผน พร้อมทั้งยังจะได้รับองค์ความรู้มากมายที่จะส่งเสริมให้คุณครูและนักเรียนดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งทางด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำกิจกรรมที่แอคทีฟ รวมถึงกิจกรรมที่ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี นั่นจะเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนไทยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ”

กลุ่มบริษัทเอไอเอได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา EVERFI เพื่อออกแบบโครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา EVERFI ได้ทำการวิจัยครู 800 คนจากประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง ไทย และเวียดนาม ผลการวิจัยพบว่า 89% เห็นด้วยว่า จำเป็นต้องมีทรัพยากรและการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ครอบคลุมสุขภาพทั้งทางกาย ใจ และสภาพแวดล้อม อีกทั้ง ครู 87% ยังชี้แนะว่า โรคระบาดสร้างผลกระทบในแง่ลบต่อจิตใจของนักเรียน

โครงการนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบการแข่งขันระหว่างโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแสดงผลงานและความสำเร็จของแต่ละโรงเรียนในการผลักดันผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นของนักเรียน การแข่งขันจะมีแพลตฟอร์มให้กับโรงเรียนไว้สำหรับแบ่งปันวิธีการที่ยอดเยี่ยมที่สุดและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีภายในชุมชนการศึกษา โรงเรียนที่ชนะทั่วทั้งภูมิภาคจะได้รับรางวัลเป็นอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันด้านการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพต่อไป

โครงการการแข่งขัน AIA Heathiest Schools จะมอบองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ใช้ง่าย และเชื่อมโยงกับหลักสูตรให้กับครูอาจารย์เพื่อนำไปปรับใช้กับแผนการสอนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งพัฒนาโดยนักการศึกษา ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ครูอาจารย์สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพของทั้งชุมชนในโรงเรียนให้ดีขึ้น อีกทั้งสโมสรฟุตบอลทอตนัมฮอตสเปอร์ หนึ่งในทีมฟุตบอลชั้นนำของพรีเมียร์ลีก พร้อมด้วยเอไอเอแอมบาสเดอร์ทั่วทั้งภูมิภาคจะมาร่วมแบ่งปันวิธีออกกำลังกาย สูตรอาหาร และคำแนะนำด้านสุขภาพของแต่ละคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนอีกด้วย

โครงการการแข่งขัน AIA Healthiest Schools จะเปิดรับสมัครโรงเรียนประถมและมัธยม เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2565/2566 ในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง ไทย และเวียดนาม โดยตั้งเป้าที่จะขยายโครงการไปยังตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ahs.aia.com  

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลแห่งเกียรติยศ “Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2022”

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ลงพื้นที่

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ รับรางวัลอันทรงเกียรติ “2022 Thailand’s Most Admired Brand” เป็นปีที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge โดยปีนี้เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่ แบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคอันดับ 1 ในกลุ่มประกันชีวิต และ กลุ่มประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) พร้อมด้วย รางวัลพิเศษ Market Leader Brand Award ในกลุ่มประกันชีวิต นับเป็นอีกหนึ่งการการันตีความสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า 84 ปี ที่เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมา เพื่อมุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างราบรื่น ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่ทันสมัย ตอบโจทย์ครอบคลุมรอบด้าน รวมไปถึงการพัฒนาตัวแทนมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพในการดูแลลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างยอดเยี่ยม โดยมีเป้าหมายที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการและประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจากเอไอเอ ซึ่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในทุกมิติ ประกอบกับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ทำให้เอไอเอ ประเทศไทย สามารถคงความเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยาวนาน โดย เอไอเอ ขอยืนหยัดเคียงข้างดูแลคนไทยตลอดทุกช่วงชีวิต ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รับมอบรางวัล

X

Right Click

No right click