January 30, 2023

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยนายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับรางวัล Top Employer Thailand 2022 จากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) โดยเอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการใส่ใจดูแลพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเยี่ยม เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในช่วงที่พนักงานจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยยึดแนวทาง “การให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก” เพื่อเดินหน้าสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

มอบกรมธรรม์อุบัติเหตุฟรี ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อกรมธรรม์

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย

พร้อมพลัสสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อหนุนสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในระยะยาว

X

Right Click

No right click