February 26, 2024

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มาเป็นประธานพิธีสงฆ์ ในงานครบรอบวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 72 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมผู้นำองค์กรผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตร ร่วมงาน ณ ชั้น 25 อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่

สำหรับพิธีในช่วงเช้าผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตร บวงสรวง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ ลานอนุสาวรีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มาเป็นประธานพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 8 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม และให้สัมโมทนียกถา อำนวยอวยพรแก่ผู้บริหารและพนักงาน พันธมิตร คู่ค้า และผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งมอบผ้ายันต์ พระพุทธชินราช 666 ปี ให้ผู้ที่มาร่วมงาน ถือเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์  ดร.สมพร สืบถวิลกุล ได้มอบรางวัลให้กับพนักงานที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 10 ปี , 15 ปี , 20 ปี , 25 ปี และ 30 ปี รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาพนักงาน ที่เรียนดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้บริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา และผู้ที่มาร่วมภายในงานสามารถร่วมมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ ส่งเสริมการพัฒนา สงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ทิพยประกันภัย อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า 72 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัย มุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการบริการที่ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขายร่วมกับพันธมิตรและยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในอนาคต ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และ พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามในสัญญาเปิดตัวโครงการเน็ตบ้านอุ่นใจ NT Fiber HOME PREMIUM สำหรับลูกค้าที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ของบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ในโครงการเน็ตบ้านอุ่นใจ NT Fiber HOME PREMIUM จะได้รับความคุ้มครองประกันอัคคีภัยจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท /ปี เพื่อความอุ่นใจสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ NT

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า “NT นำร่องความร่วมมือกับทิพยโดยนำบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มาเพิ่มโซลูชั่นให้กับกลุ่มลูกค้าและพนักงานของทั้งสององค์กรให้ได้รับสิทธิพิเศษระหว่างกันมากยิ่งขึ้น  โดยร่วมกันจัดแคมเปญมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ต NT Fiber HOME PREMIUM สามารถรับฟรีประกันอัคคีภัย คุ้มครองนาน 12 เดือน ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการที่จะได้รับหลักประกันในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของ NT ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา Digital Service ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับทุกความต้องการที่เพิ่มขึ้นในโลกปัจจุบัน  พร้อมกับมุ่งเน้นเดินหน้าหาพันธมิตรเพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นในบริการที่มีให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในวงกว้าง

ทั้งนี้ผมมองว่าความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันพัฒนาให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต”

ตอกย้ำความสำเร็จตัวจริงเรื่องประกันภัย ทิพยประกันภัยจัดใหญ่จัดเต็มในโอกาสฉลองครบรอบ 72 ปี มอบสิทธิ์ลุ้นชิงทองคำ รวม 72 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท เพียงซื้อหรือต่ออายุประกันภัย

กติกาการรับสิทธิ์ชิงรางวัล

  • สิทธิ์ชิงรางวัล 1 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์เดิม ตั้งแต่ 7 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66
  • สิทธิ์ชิงรางวัล 2 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่ ผ่าน TIPINSURE.COM
  • สิทธิ์ชิงรางวัล 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าซื้อกรมธรรม์ใหม่ อาทิ ซื้อประกันภัยรถยนต์ TIP Premium Plus หรือ TIP Lady หรือซื้อประกันภัยในช่วงวาระพิเศษ หรืองานอีเวนต์ต่างๆ
  • สิทธิ์ชิงรางวัลสำหรับผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน ตามชื่อบนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • สำหรับลูกค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ TIPINSURE.COM หรือ สาขาทิพยประกันภัยทั่วประเทศ

กำหนดการชิงรางวัล

ระยะเวลาร่วมแคมเปญ : 7 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66

วันจับรางวัล : 9 ม.ค.67 ภายในเวลา 18.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ

วันประกาศผล : 11 ม.ค.67 ทาง Facebook ทิพยประกันภัย ภายในเวลา 19.00 น.

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • กรุณาอ่านเงื่อนไขกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.tipinsure.com/Promotions/content/tip72y

ทิพยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ที่มีผลิตภัตณ์และบริการหลากหลายตอบโจทย์ครบทุกความต้องการ คุ้มค่า คุ้มราคา มีบริการแจ้งอุบัติเหตุ และเคลมประกันรถยนต์ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ปลอดภัย ไร้กังวล ชำระเงินออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลแบบ SSL ที่มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งมีบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเดินทาง ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ประกันภัยที่อยู่อาศัย และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น เลือกซื้อประกันออนไลน์ต้อง TIPINSURE เพราะนอกจากจะทำให้ประหยัดเวลาและสะดวกยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถระบุข้อมูลหรือปรับวงเงินความคุ้มครองตามความต้องการได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่องทาง WWW.TIPINSURE.COM หรือ สาขาทิพยประกันภัยทั่วประเทศ  ชมคลิปโฆษณา คลิก :  https://youtu.be/iwUgAbZy6SI?si=wN1sXsdSK3zP0L7t

ทิพยประกันภัย ฉลองครบรอบ 72 ปี เบิ้ลความสุข 2 ต่อ มอบโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ต่อที่ 1 มอบความพิเศษเฉพาะผู้ที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ WWW.TIPINSURE.COM เพียงกรอกโค้ด TRAVEL23 ก่อนชำระเงิน รับส่วนลด 10% ทันที ต่อที่ 2 ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศที่มีเบี้ยประกันรวม 500 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดแล้ว) รับโค้ดแลกเครื่องดื่มเต่าบินฟรี 1 แก้ว สามารถกดรับได้ทุกเมนู (ไม่สามารถเพิ่มท็อปปิ้ง หรือช็อตกาแฟ) มูลค่าไม่เกิน 55 บาท  ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

อุ่นใจทุกการเดินทาง เที่ยวได้ทั่วโลกแบบไร้กังวล เพราะทิพยประกันภัยมีแผนความคุ้มครองที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ต่างๆ ราคาคุ้มค่าสำหรับนักเดินทาง ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.ทั่วโลก พร้อมให้คำปรึกษาทั้งด้านการเดินทาง และการแพทย์ คุ้มครองชีวิตอุบัติเหตุและสุขภาพ สูงสุด 5,000,000 บาท ประกันภัยแบบครอบครัว นอกจากดูแลตัวท่านและคู่สมรสแล้ว ฟรี คุ้มครองบุตร สูงสุด 2 ท่าน

เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาให้ประกันเดินทางดูแลชีวิตและทรัพย์สินของคุณตลอดการเดินทาง  ด้วยประกันเดินทางต่างประเทศ TIPINSURE โดยทิพยประกันภัย สะดวก ทันใจ และซื้อประกันภัยง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ทิพยประกันภัย  ชมคลิปโฆษณาคลิก :  https://fb.watch/nARtsuW47R

โครงการ “TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ ใส่สุดพลัง” ภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย นำทีมโค้ชมืออาชีพ อาทิ “โค้ชเตี้ย” สะสม พบประเสริฐ อดีตกุนซือ ชลบุรี เอฟซี และทีมชาติไทย  “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ อดีตกุนซือทีมชาติไทย  วีระยุทธ สวัสดี อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย หัวหน้าวิทยากรในโครงการ รวมถึงทีมโค้ชระดับประเทศ ได้แก่ ณรงค์ สุวรรณโชติ, วีระพงษ์ เพ็งลี, อัมรินทร์ เยาดำ, พ.ต.ภาณุพงศ์ ผิวอ่อน และ กฤษณะ วงษ์บุตรดี มาฝึกสอนให้ความรู้และทักษะสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 28 – 29  ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กีฬาบางบอน 

 

ครั้งนี้นับเป็นการจัดโครงการสนามที่ 4 ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้ทักษะตามฐานที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาทิ รับ ส่ง โหม่ง ยิง เดาะ เลี้ยง ซึ่งเป็นพื้นฐานลักษณะสำคัญของฟุตบอลพื้นฐานที่ทั่วโลกฝึกกัน โดยการฝึกซ้อมฐานต่าง ๆ นี้เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงความสามารถอย่างรอบด้าน ผ่านการดูแลและการให้คำแนะนำอย่างถูกต้องจากโค้ชและนักกีฬาทีมชาติของสโมสร โดยในแต่ละสนามจะมีการเฟ้นหาช้างเผือกเป็นตัวแทนไปร่วมคัดเลือกเป็นสุดยอดนักกีฬา TIP SPIRIT (ฟุตบอล) FINAL MATCH ในโครงการสนามสุดท้าย สนามที่ 6 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

โครงการ “TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ ใส่สุดพลัง” ยังมีจัดอีก 2 สนามในเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับน้อง ๆ เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ต้องมีอายุระหว่าง 8-17 ปีบริบูรณ์ สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว พร้อมรับการอบรมและสามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ เฟซบุ๊ก TIP ZONE โดย ทิพยประกันภัย

X

Right Click

No right click