ยูโอบีประกาศแผน 2050 NET ZERO ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

November 09, 2022 932

ยูโอบีประกาศคำมั่นที่ท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 หรือปีพ.ศ. 2593

ซึ่งเน้นย้ำเป้าหมายของธนาคารในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมเพื่อผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่อย่างยืนควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำมั่นของยูโอบีครอบคลุม 6 ภาคอุตสาหกรรม อันได้แก่ พลังงาน ยานยนต์ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ด้านพลังงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และเหล็กกล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยทั้ง 6 ภาคอุตสาหกรรมนี้คิดเป็นร้อยละ 60 ของพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อลูกค้าธุรกิจของธนาคาร

ยูโอบีนำแบบจำลองวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero ทั่วโลก แนวทางสู่ Net Zero นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่แน่วแน่ของยูโอบีต่อความต้องการการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มอัตราการเข้าถึงพลังงานแก่บรรดาประเทศที่มีความหลากหลายทั่วภูมิภาค

มร. วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมุ่งมั่นเรื่อง Net Zero ของธนาคารต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนผ่านที่เป็นระบบระเบียบและครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยต้องคำนึงถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ เมื่อเราปรับลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เราก็ต้องมั่นใจว่าชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนจะต้องพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

“การหาจุดสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อหนทางสู่ Net Zero จึงเป็นเรื่องสำคัญ เป้าหมายของยูโอบีนั้นแม้จะดูท้าทาย แต่ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero ทั่วโลกสำหรับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย”

คำมั่นของยูโอบีนี้รวมถึงเป้าหมายระหว่างทางสำหรับปี 2030 หรือปีพ.ศ. 2573 ที่สะท้อนถึงความคืบหน้าระยะใกล้ที่จำเป็นต่อหนทางสู่ Net Zero

นอกจากนี้ ยูโอบียังคงมุ่งมั่นยุติการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนภายในปี 2582 นอกเหนือจากการยกเลิกอนุมัติสินเชื่อใหม่ๆ แก่โครงการก่อสร้างหรือขยายโรงงานผลิตไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อน

ยูโอบีมีแผนนำ Net Zero รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มความพยายามในการร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่นมากยิ่งขึ้นเพื่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ตลอดจนจัดทำรายงานประจำปีเพื่อติดตามความคืบหน้าของคำมั่นเรื่อง Net Zero ของธนาคาร ในอนาคต หากมีข้อมูลและภาพจำลองภูมิอากาศเพิ่มขึ้น ธนาคารจะขยายขอบเขตของเป้าหมายนี้เพื่อให้ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ

เพื่อตอกย้ำคำมั่นต่อความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วภูมิภาคและทั่วโลก ยูโอบีจึงได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในกลุ่ม Net-Zero Banking Alliance (NZBA)[1] ซึ่งประกอบด้วยธนาคารที่เป็นภาคีสมาชิกจำนวน 121 แห่งจาก 41 ประเทศทั่วโลก โดยมีสินทรัพย์ธนาคารรวมทั่วโลกอยู่ที่ 70 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ


[1] NZBA เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการเงิน (United Nations Environmental Program Finance Initiative หรือ UNEP FI) ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยภาคธนาคารของกลุ่ม Glasgow Financial Alliance for Net Zero หรือ GFANZ

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 09 November 2022 08:48
X

Right Click

No right click