February 20, 2024

SCGC จับมือ Global House เดินหน้ารีไซเคิลแบบ Closed Loop อย่างเป็นรูปธรรม

November 02, 2023 831

เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นถุงพลาสติกรักษ์โลก ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับภูมิภาคซึ่งมุ่งเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน ร่วมกับ โกลบอลเฮ้าส์ (Global House) ผู้นำธุรกิจสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร ลงนามความร่วมมือ (MoU) โครงการรีไซเคิลแบบระบบปิดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Closed Loop Collaboration For Circularity) เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วภายในร้านค้า และศูนย์กระจายสินค้าของ Global House ให้เป็นถุงพลาสติกรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) จาก SCGC GREEN POLYMERTM นำพลาสติกใช้แล้วกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดการหลุดรอดสู่ภายนอก ตอกย้ำการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy นำร่องใช้ถุงพลาสติกรักษ์โลกที่โกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC ส่งเสริมและขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเน้นให้เกิดการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบระบบปิด หรือที่เรียกว่า Closed Loop ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  สำหรับความร่วมมือกับโกลบอลเฮ้าส์นั้น SCGC ได้นำนวัตกรรมรีไซเคิลจาก SCGC GREEN POLYMERTM มาช่วยเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วของ Global House ให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin: High Quality PCR) เพื่อนำไปผลิตเป็น “ถุงพลาสติกรักษ์โลก” สำหรับใช้งานต่อไป  ซึ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดการเกิดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามแนวทาง Low Waste, Low Carbon”

นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญของ Global House ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ SCGC ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) และพร้อมมุ่งสู่ Net Zero ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 สำหรับโครงการรีไซเคิลแบบระบบปิดนี้ เป็นการนำวัสดุฟิล์มและพลาสติกห่อสินค้าที่เหลือใช้จากศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้าของ Global House มารีไซเคิล และผลิตเป็น “ถุงพลาสติกรักษ์โลก” เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเริ่มใช้ถุงพลาสติกรักษ์โลกที่ร้าน Global House สำนักงานใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแห่งแรก และมีแผนต่อยอดขยายผลต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าวฯ ถือเป็นการนำร่องเพื่อรีไซเคิลแบบระบบปิด โดยมีบริษัท นารายณ์แพค จำกัด ผู้ผลิตถุงพลาสติกรายใหญ่ของประเทศไทยเป็นผู้ขึ้นรูปและผลิตถุงพลาสติกรักษ์โลก

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 02 November 2023 13:48
X

Right Click

No right click