เคทีซีได้รับเลือกจาก S&P Global ยืนหนึ่งในทำเนียบ The Sustainability Yearbook 2024

February 16, 2024 367

นางรจนา อุษยาพร  ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปี 2024 เป็นปีที่น่ายินดีอีกครั้งที่เคทีซีเป็นสมาชิกรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ The Sustainability Yearbook 2024 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Diversified Financial Services and Capital Markets ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งการมีผลประกอบการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งมีบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Assessment: CSA) จัดโดย S&P Global มากกว่า 9,400 บริษัท จาก 62 อุตสาหกรรมทั่วโลก”

“ทำเนียบ The Sustainability Yearbook นี้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วโลกใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจลงทุน ซึ่งการได้รับจัดอันดับจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ ESG เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงหรือบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในทำเนียบ The Sustainability Yearbook จะต้องมีผลคะแนนความยั่งยืนอยู่ในอันดับ 15% แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลก และอยู่ในช่วง 30% ของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศของกลุ่มอุตสาหกรรมด้วย”

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 16 February 2024 10:55
X

Right Click

No right click