February 26, 2024

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง สิริซอฟต์ (SRS) เตรียมจัดโรดโชว์ - เสนอขาย IPO 40 ล้านหุ้น ภายในปีนี้

September 07, 2023 1715

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “สิริซอฟต์ (SRS)” ไฟเขียวเสนอขาย IPO 40 ล้านหุ้น ระดมทุนเสริมแกร่งทีมนักพัฒนา High Code ขยายพื้นที่สำนักงาน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตอบโจทย์ดีมานด์ในกลุ่มลูกค้าองค์กร และขยายฐานลูกค้าใหม่ ย้ำผู้เชี่ยวชาญคอนซัลท์ไอทีที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โชว์ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง SRS รายได้โตเฉลี่ย (CAGR) 137.37% พร้อมเตรียมจัดทัพผู้บริหารร่วมงาน IPO Roadshow ให้ข้อมูลต่อนักลงทุนวันที่ 8 ก.ย.นี้ คาดเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai หมวดธุรกิจเทคโนโลยี ภายในปี 66

นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) หรือ SRS เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล หรือไฟลิ่งของ SRS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และคาดว่าจะเสนอขายและเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยี (Technology) ภายในปี 2566

โดย สิริซอฟต์ (SRS) ในฐานะบริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ DevOps Culture เป็นแนวคิดที่ช่วยพัฒนาและดูแลลูกค้าในรูปแบบสมัยใหม่ และให้บริการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Microservices ในการพัฒนา พร้อมด้วยศักยภาพในการทำงานและการบริหารบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน High Code ซึ่งมีความต้องการสูงในอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รองรับการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าองค์กรที่หันมาให้ความสำคัญในด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ หรือ Digital Transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงออกผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่องในระดับสูง

นายสิริวัฒน์ ธนุรเวท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) หรือ SRS ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร ผ่านแนวทางการทำงานแบบ DevOps (Development & Operations) เปิดเผยว่า การระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจบริษัทให้แข็งแกร่ง โดยวัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อนำไปใช้สำหรับพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กร ใช้สรรหาและพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ รวมถึงการขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ รองรับการเติบโตในอนาคต

ในด้านผลการดำเนินการ 3 ปีย้อนหลัง (2563 - 2565) บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ 72.91 ล้านบาท 187.03 ล้านบาท และ 410.81 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 137.37% และมีกำไรสุทธิ 14.39 ล้านบาท 25.47 ล้านบาท และ 68.69 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 19.73% , 13.51% และ 16.67% ของรายได้รวม ตามลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนของปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 306.24 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 47.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 15.46%

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 238 คน เพิ่มขึ้นจากปลายปี 2565 อยู่ที่ 215 คน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ และฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นหลัก เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการตามจำนวนของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนโอกาสในการรับงาน การเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ จึงนับเป็นการสนับสนุนให้สิริซอฟต์ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมายที่วางไว้

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 08 September 2023 04:37
X

Right Click

No right click