Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้ติดตามจากสถานกงสุลฯ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กว่า 70 คน ช่วยสภากาชาดจังหวัดขอนแก่น บรรจุสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 2

X

Right Click

No right click