มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “รู้ทันกัญ : รับรู้และเข้าใจ ปลอดภัย ไม่เสียโอกาส”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  และ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)  

เพื่อส่งมอบบุคลากรทางการแพทย์ ตอกย้ำบทบาท หน่วยงานอุทิศตน เพื่อสังคมและประเทศ ด้านการผลิตนวัตกรรมตอบโจทย์สังคม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มี พิธีเปิด MDKKU Service ขึ้นในงาน MDKKU Care Day 2022 @The Collab Central Khon Kaen ภายใต้แคมเปญ “แพทย์ มข. 50 ปี ส่งต่อสุขภาพดีไม่สิ้นสุด” โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ เป็นกล่าวรายงาน และ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ บริเวณ COLLAB:Co-Working Space ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในนามผู้อำนวยการหน่วยบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่นหรือ MDKKU Service  ว่า การจัดตั้งหน่วยบริการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมารับบริการทางการแพทย์อีกทั้งเป็นการลดความแออัดของประชาชนในการไปใช้บริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตามแนวทางของการป้องกันโรคแบบ New Normal จึงเกิดความร่วมมือในการเปิดหน่วยบริการ MDKKU Service  ขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยมีบริการหลายด้านอาทิ การรับส่งยาถึงบ้านที่ช่วยลดความแออัดลงได้  ตรวจสุขภาพประจำปี การปรึกษาปัญหาสุขภาพ การตรวจสุขภาพหัวใจ การจองคิวการนัดการเลื่อนนัดในการรักษาพยาบาล หรือประสานงานใด ๆ เหมือนเป็นสาขาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์สาขาหนึ่ง ซึ่งการเปิดให้บริการได้เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  จนปัจจุบันมีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 11.00 -19.00 น. โดยมีแพทย์ คอยให้บริการตลอดเวลาทำการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดและเจตนารมณ์ร่วมกัน ในมิติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างสังคมสุขภาพดีให้ให้แก่ชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  หน่วยบริการ MDKKU Service  เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 จึงได้จัดกิจกรรม MDKKU Care Day 2022 เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่มาร่วมงาน

ด้าน รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานความว่าตอนหนึ่งว่า “แม้ว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐแต่การดำเนินงานนั้นเราต้องสร้างสิ่งใหม่ๆที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพและมีความสะดวกมากที่สุด เราเชื่อว่าโรงพยาบาลของรัฐเพียงไม่กี่แห่งที่จะสามารถออกมาเปิดหน่วยให้บริการประชาชนในห้างสรรพสินค้าเช่นนี้ได้   นับได้ว่า MDKKU Serviceเป็นสาขาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์อันเกิดจากแนวการบริหารจัดการแนวใหม่ที่เราภาคภูมิใจ  จากสถิติที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการมาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเราที่อยากให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ เป็นความร่วมมือที่เกิดจากการทำงานร่วมกันซึ่งต้องขอบคุณทีมบริหารทุกท่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้”

ในงานครั้งนี้ยังได้มีกิจกรรม MDKKU Care Day 2022 “แพทย์ มข. 50 ปี ส่งต่อสุขภาพดีไม่สิ้นสุด” เพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชนโดยการจัดบริการตรวจสุขภาพ   กิจกรรม “Workshop หมอพาทำ”เกี่ยวกับอาหารคลีนลดความดัน เสวนากับหมอ มข.เรื่อง “สูงเสี่ยงสูญเสีย” รักษาความดันโลหิตสูงก่อนสาย โดยวิทยากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประชานและผู้สนใจทั่วไปมารับบริการและร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน

รศ.นพ. พิชเยนทร์ ดวงทองพล  แพทย์ผู้เชียวชาญด้านประสาทศัลยแพทย์ ประจำโรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

X

Right Click

No right click