สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) หรือ Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (THAILAND) ร่วมกับบริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด (SPA-HAKUHODO CO.,LTD) เผยผลสำรวจการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน    พ.ศ. 2565 ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงการจับจ่ายสูงสุด คนไทยให้ความสำคัญกับตนเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น พร้อมเสนอให้แบรนด์ต่าง ๆ เร่งจัดโปรโมชันเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค อาทิ การจัดแคมเปญสำหรับสินค้าประเภทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การจัดโปรโมชันสำหรับสินค้าอุปกรณ์การเรียนให้ผู้ปกครองสามารถซื้อในราคาที่พึงพอใจเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนอย่างทันสมัย หรือโปรโมชันสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อความสบายใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้น ๆ

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้กลายเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสำคัญลดน้อยลง เนื่องจากคนไทยเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แม้จะยังไม่ถึง 100% แต่ค่าความสุขของคนไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นจากการสำรวจในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผลการสำรวจของสถาบันความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ระบุว่าคนไทยมองหาความสุขในปัจจุบัน มากกว่าการคาดหวังถึงอนาคตที่ไม่แน่นอน

สำหรับภาพรวมการใช้จ่ายของคนไทย ผลวิจัยประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า แต่ละช่วงวัยมีแนวโน้มในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เนื่องจากคนไทยเริ่มปรับตัวให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น ต้องการออกไปเติมความต้องการของตนเอง อยากจับจ่ายใช้สอยสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจากผลสำรวจทั้งหมด 1,200 คน จากทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ทำให้เห็นถึงเรื่องการย้ายถิ่นฐานกลับบ้านเกิดมากพอสมควร จุดนี้เองที่ทำให้ความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อของให้คนในครอบครัว โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการซื้อของเพื่อครอบครัวมากเป็นพิเศษ และอีกหนึ่งสิ่งเห็นได้จากผลสำรวจคือ คนที่อยู่ในอายุช่วง 20 - 39 ปี วัยทำงาน กลับมาใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ต้องการออกมาใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตนเอง

 คุณชุติมา วิริยะมหากุล  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า   “พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยกำลังจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้ง หลังจากต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 2 ปี ทุกคนล้วนมีความต้องการในการจับจ่ายใช้สอย เพื่อซื้อความสุขให้กับตนเอง” 

แนวโน้มความต้องการในการใช้จ่ายจากผลสำรวจการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า ประเภทของสินค้าที่จะมีแนวโน้มในการจับจ่ายของคนไทยอันดับหนึ่งยังคงเป็น อาหาร แต่ที่น่าสนใจคือสินค้าประเภทของใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ที่อันดับสองรองลงมา แต่กลับมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นถ้าหากเทียบกับผลสำรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และอันดับสามยังคงเป็นประเภทโทรศัพท์มือถือและสมาร์ตโฟนซึ่งอันดับนี้ก็มีความน่าสนใจเช่นกัน เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ในความต้องการซื้อที่ต่ำลง สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความต้องการของคนไทยในยุคปัจจุบันที่ว่า ซื้อของใช้จำเป็นเพื่อตนเองและครอบครัวก่อน 

“การที่คนไทยจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอีกครั้งถือเป็นสัญญาณที่ดี ได้ออกมาจับจ่ายซื้อของตามต้องการ โดยไม่ต้องกังวลต่อเรื่องใดมันจะส่งผลดีต่ออะไรอีกหลาย ๆ ด้าน ในอนาคตอย่างแน่นอน เช่นเรื่องความสุขของคนไทย จากผลสำรวจ คนไทยมีอัตราความสุขที่สูงขึ้น คนต้องการซื้อของเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและเพื่อครอบครัวถึงแม้ยังจะไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี”  คุณ ณัฐกานต์ วัฒนมงคลศิลป์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด กล่าวเสริม

ผลการวิจัยประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ของสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ระบุว่า ข่าวเรื่องการระบาดของโควิด-19 ไม่ใช่อันดับหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจและเป็นที่พูดถึงมากที่สุด แต่กลับเป็นเรื่องของหัวข้อข่าว อาชญากรรม บ้านเมือง นับได้ว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบปีที่โควิด-19 ไม่ใช่ประเด็นที่คนไทยให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งอีกต่อไป คนไทยเริ่มหันมาสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพื่อเตรียมพร้อมกลับมาใช้ชีวิตปกติและเน้นถึงความสุขปัจจุบันมากกว่าอนาคต 

คุณเรืองริน อักษรานุเคราะห์ นักจิตบำบัดความสัมพันธ์และครอบครัว ได้ให้ความเห็นที่ตรงกันกับผลสำรวจนี้ในมุมมองของนักจิตวิทยาไว้ว่า “ที่ผ่านมาคนไทยต้องอยู่ภายใต้ความหวาดระแวงกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่หลังจากคนไทยเริ่มปรับตัวได้ในปีที่ผ่านมา มีการเริ่มปรับทัศนคติให้ไปในทางที่ดีขึ้น คนไทยหลายคนเริ่มสนใจสิ่งรอบข้างหรือเหตุการณ์บ้านเมืองยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสนใจกับคนในครอบครัว ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการเป็นอยู่ ใส่ใจคนในครอบครัวมากขึ้น ให้เวลาในการสานสัมพันธ์กันระหว่างคนในครอบครัว คนหันมาสนใจเรื่องความสุขของตนเองและครอบครัว ณ ปัจจุบันมากกว่ามองถึงความสุขในอนาคต ซึ่งเป็นจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เห็นว่าคนไทยกำลังกลับมามีชีวิตแบบปกติอีกครั้งในวิถี Now Normal มะเฟืองมองว่า  เพื่อทดแทนช่วงเวลาที่หายไป พ่อแม่ควรหาช่วงเวลาพิเศษกับลูก ๆ มากขึ้น อาทิ ไปทำกิจกรรมนอกบ้าน สอนการบ้านด้วยตัวเอง หรือ ไปจับจ่ายใช้สอยด้วยกันเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว และ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ในขณะเดียวกันก็สามารถจะบาลานส์ความสุขส่วนตัว ให้เวลาตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกัน” 

เพื่อให้แบรนด์สามารถทำการตลาดได้สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงหน้าฝนนี้ คุณ ธัชชัย กลีบบัว ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด  ได้ให้คำแนะนำว่า 

  1. แบรนด์ควรใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนให้ พ่อแม่ได้ใช้เวลาของตัวเองมากขึ้นช่วงที่ลูกอยู่โรงเรียน หลังจากที่ต้องดูแลลูกและทำงานที่บ้านมาเป็นระยะเวลาที่นานกว่า 2 ปี ทำให้มีความเครียด ความเหนื่อยล้า สะสมมากยิ่งขึ้น แต่ในตอนนี้โรงเรียนเริ่มกลับมาเปิดเทอม on site 100% แล้ว ทำให้เด็ก ๆ ได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลาย ๆ ท่าน จะได้กลับมามีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแบรนด์ต่าง ๆ ควรมองเห็นถึงโอกาสในการทำ Emotional Maketing ในการสร้างแคมเปญ Happy To School โดยใช้ Key Message พ่วงกับโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อที่จะกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองหันมาซื้อของ ซื้อความสุขให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น

    “ตอนนี้โรงเรียนได้กลับมาเปิดให้เรียนที่โรงเรียนครั้งหลังจากหายไปนานกว่า 2 ปี ซึ่งการเปิดเทอมนี้ก้เป็นหนึ่งในผลดีสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่จะได้มีเวลาให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นสามารถจัดสรรเวลาให้ตนเองและครอบครัวได้อย่างลงตัว ซึ่งในยุค Now Normal นี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะทำให้ครอบครัวกลับมาสานสัมพันธ์กันได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่ทิ้งความสุขของตัวเอง แต่กลับมีมากขึ้นในทางกลับกัน” คุณเรืองริน กล่าวเสริม 
  1. เป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้ใช้ชีวิต “NOW NORMAL” เร็วที่สุด จากที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 2 ปีเต็ม กับการระบาดของโควิด-19 คนไทยยังมีความรู้สึกไม่มั่นคงกับเรื่องของอนาคต แบรนด์ควรสร้างกระแสให้คนไทยมีความสุขและมีพลังใจในการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง ด้วยการเชิญชวนคนไทยมาร่วมสร้าง Soft Power ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการสร้างสีสันและจุดกระแสให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยสามารถหาแง่มุมในการทำแคมเปญที่มีจุดเชื่อมโยงทางเอกลักษณ์หรือความภาคภูมิใจของไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร วิถีชีวิต การแต่งตัว หรือด้านอื่น ๆ เช่น การปลุกกระแสการไหว้แบบไทย หรือการปลุกกระแสอาหารไทย เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

“โดยสถานการณ์ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นที่คนไทยกำลังจะกลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติอีกครั้ง เริ่มมีแนวโน้มในการต้องการออกมาจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ต้องการมากขึ้น จากผลการสำรวจสามารถมองเห็นได้ว่า คนไทยกำลังจะกลับมามีความสุขมากขึ้นอีกครั้งในรอบ 2 ปี หลังจากที่เผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ถึงแม้ตอนนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความสุขที่ยังน้อย แต่ในอนาคตจะสูงขึ้นแบบต่อเนื่องอย่างแน่นอน” คุณชุติมา วิริยะมหากุล กล่าวปิดท้าย

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กินเวลานานกว่า 2 ปี รวมถึงวิกฤติโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยุคนี้เราต่างใช้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ยิ่งช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมา ก็ยิ่งทำให้เราพึ่งพาชีวิตออนไลน์หลอมรวมเข้ากับชีวิตออฟไลน์ จนแยกกันเป็นไลฟ์สไตล์ในแบบ NOW NORMAL ชีวิตวิถีใหม่ของวันนี้ ที่ผู้คนมองหาประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์แบบครบจบในที่เดียว

 

เช่นเดียวกันกับ LINE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อชีวิตในยุค NOW NORMAL ผู้ใช้สามารถดำเนินชีวิต ในหนึ่งวันบนแพลตฟอร์ม LINE ได้ครบลูป ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ไม่ว่าจะอยู่แต่ในบ้านหรือนอกบ้าน LINE ก็พร้อมรองรับทุกไลฟ์สไตล์วิถีใหม่ ปลดล็อกทุกขีดจำกัดในชีวิตประจำวัน

 

 

 

เปิดเชคลิสต์สารพัดฟีเจอร์และบริการ เพื่อชีวิตครบวงจรในแบบ Now Normal บนแอปฯ LINE ที่เดียว

 

1. หมวดการสื่อสารและโซเชียลมีเดีย ให้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบตัว

นอกจากแชทและฟีเจอร์เสริมความสะดวกในการสื่อสารแล้วนั้น LINE ยังมี

· LINE OpenChat คอมมูนิตี้แห่งการพูดคุยและอัปเดตตลอด 24 ชม ของผู้ที่สนใจในสิ่งเดียวกัน ง่ายๆ เพียงเข้าจากแท็บ Home บนแอปฯ LINE แล้วเลือก OpenChat ใต้แถบรวมกลุ่ม (ดูหน้าแรก LINE OpenChat : https://lin.ee/RM680Hm/gyjp/LOLPR)

· LINE TIMELINE แท็บที่สาม บนแอปฯ ที่เชื่อมโยงเราและผู้ใช้ LINE ทั่วโลกเข้าด้วยกันบนหน้าฟีด ให้ไม่พลาดทุกการอัปเดต

· LINE Official Account บัญชีทางการที่สามารถเพิ่มเพื่อน เพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวจากแบรนด์ต่างๆ รวมไปถึงติดต่อพูดคุยกับแอดมินได้ใกล้ชิดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือจองบริการ

 

2. หมวดช้อปปิง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตามทันทุกไอเท็ม ยิ่งซีเอฟ ยิ่งเอนจอย

· LINE SHOPPING แหล่งรวมร้านค้าโซเชียลกว่า 200,000 ร้านค้า ให้ผู้ใช้ LINE ได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิงสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง แก็ดเจ็ท อาหาร และท่องเที่ยว พร้อมสะสม LINE POINTS ไว้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้อีกด้วย

· LINE STICKERS บริการสติ๊กเกอร์จาก Official Account และครีเอเตอร์สุดสร้างสรรค์ แต่งเติมสีสันให้บทสนทนาสนุกมากยิ่งขึ้น แถมมีให้เลือกมากกว่า 3.6 ล้านเซต

· LINE MELODY บริการเสียงเรียกเข้าและเสียงรอสาย จากศิลปินสุดฮอตทั้งฝั่งไทย เกาหลี และอเมริกา รวมเพลงดังมากมายกว่า 33,000 เพลง

· LINE POINTS บริการแต้มสะสมสำหรับผู้ใช้ LINE เท่านั้น โดย 1 พอยท์มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท สามารถสะสมได้ง่ายจากการใช้บริการต่างๆ บน LINE และนำไปใช้แลกแทนเงินสดสำหรับซื้อสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย

 

3. หมวดข่าวสารและคอนเทนต์ จะสะดวกอ่านหรือดูก็พร้อมเสิร์ฟทุกคอนเทนต์

· LINE TODAY แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและคอนเทนต์คุณภาพจากพันธมิตรสำนักข่าว ผู้ผลิตคอนเทนต์ และอินฟลูเอนเซอร์ยอดนิยม อัดแน่นทั้งข่าวสาร ความบันเทิง ดวง ไลฟ์สไตล์ กิน เที่ยว ฯลฯ ทั้งยังมีวิดีโอและบทความ ตอบโจทย์ทุกความชอบของผู้ใช้ยุคดิจิทัล

 

4. หมวดการเงิน : แชท - โอน - ยืม – จ่าย ครบจบที่เดียวบนแท็บ Wallet แบบไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์ เพราะยุคนี้คือยุคไร้เงินสด

· LINE BK บริการดิจิทัลแบงก์กิ้งรูปแบบใหม่ที่ทำให้ผู้ใช้ LINE ได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว แตกต่างจากบริการของธนาคารรูปแบบเดิมๆ และยังมีบริการแหล่งเงินทุนผ่านวงเงินให้ยืมนาโน (Nano Credit Line) หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น

· Rabbit LINE Pay บริการกระเป๋าเงินอัจฉริยะ ชำระเงินผ่านร้านค้าได้อย่างสะดวกมากกว่า 300,000 ร้านค้า พร้อมรับสิทธิประโยชน์ LINE POINTS และนำมาใช้ต่อแทนเงินสดผ่าน Rabbit LINE Pay แถมยังสามารถโอนเงินไปให้เพื่อนๆ ที่ใช้ LINE ได้อีกด้วย

 

5. หมวดบันเทิง พักผ่อนกันเพลินๆ ได้ทั้งวัน จะซีรีส์ ดูดวง เล่นเกม หรืออ่านการ์ตูน

· LINE TV แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ แหล่งรวมซีรีส์และละครยอดฮิต ใครพลาดดูสด ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง

· LINE ดูดวง บริการใหม่ล่าสุด รวมดวงประจำวัน, เซียมซีออนไลน์, เปิดไพ่ รวมถึงบริการขอพร แก้บนจากวัดดัง อาทิ วัดแชกงหมิว ฮ่องกง, วัดฮ่องอำ ฮ่องกง, ไอ้ไข่ วัดเจดีย์, หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ และหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฯลฯ

· LINE GAME แหล่งรวมเกมออนไลน์มากกว่า 20 เกม รวมถึงเกมยอดนิยมอย่าง LINE เกมเศรษฐี, LINE เรนเจอร์, LINE Play ฯลฯ

· LINE WEBTOON: แหล่งรวมการ์ตูนออนไลน์อันดับ 1 ที่ให้อ่านฟรี ทุกที่ทุกเวลา

 

6. หมวดไลฟ์สไตล์ ชีวิตสะดวกและง่ายกว่าเคย ไม่ว่าจะกินหรือเดินทาง

· LINE MAN แพลตฟอร์มออนดีมานด์ชั้นนำของไทย ที่มีตัวเลือกร้านอาหารมากที่สุดกว่า 4 แสนร้าน ปัจจุบันให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีแล้วใน 67 จังหวัดทั่วไทย ทั้งยังมีบริการเมสเซนเจอร์, บริการเรียกแท็กซี่ และบริการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์อีกด้วย เรียกได้ว่าใช้กันได้ตั้งแต่อยู่บ้าน ออกนอกบ้าน หรือจะกลับบ้าน ก็มีบริการรองรับครบ!

 

ไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหน LINE ก็พร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่ใช่สำหรับชีวิตวิถีใหม่ของวันนี้เพื่อผู้ใช้ ทุกคน

LINE ประเทศไทย เดินหน้าตอบโจทย์การเชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนไทย เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “Life on LINE” นำเสนอภาพการใช้ชีวิตของคนไทย อย่างมีมิติและสีสัน ในยุคต่อจากนี้ การันตีด้วยความไว้วางใจของผู้ใช้งานทั่วไทยกว่า 50 ล้านราย ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานเพื่อไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของผู้บริโภคยุค Now Normal ชีวิตวิถีใหม่ของวันนี้ที่มองหาความสะดวกและประสบการณ์แบบครบถ้วนในที่เดียว

 พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย “จากการที่ LINE ประเทศไทย มีผู้ใช้งานครบ 50 ล้านรายนั้นได้แสดงถึงความไว้วางใจของผู้ใช้ทั่วไทยที่มีต่อแพลตฟอร์ม LINE ในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการสื่อสาร ความบันเทิง ช้อปปิ้ง ขายของออนไลน์ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ในด้านต่างๆ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงทักษะในการเป็น ‘พลเมืองดิจิทัล’ ที่เข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระและเท่าเทียม ท่ามกลางข้อจำกัดและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สอดคล้องกับแนวคิด Life on LINE ของแพลตฟอร์มที่ต้องการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้เข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์ม LINE เป็นไปตามแนวโน้มผู้บริโภคยุคนาว นอร์มอล (Now Normal) ชีวิตวิถีใหม่ของวันนี้ ที่มองหาประสบการณ์ไลฟ์สไตล์แบบครบถ้วนจบในที่เดียว”

Image preview

ชมคลิป CEO LINE ประเทศไทยขอบคุณ 50 ล้านผู้ใช้พร้อมฝากถึงภาพยนตร์โฆษณาใหม่ Life on LINE : https://lin.ee/s5KaSu2/wcvn/PRCEOspeech/LOL

 ชาญวุฒิ ลือชัยสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด LINE ประเทศไทย “ภาพยนตร์โฆษณาชุด Life on LINE นี้ เป็นการแสดงถึงความสำเร็จของแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล ของยุค Now Normal ด้วยการขยายภาพวิสัยทัศน์ของ LINE ผ่านทุกจังหวะการใช้ชีวิตบนแพลตฟอร์ม LINE ของคนยุค Now Normal ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวัน การซื้อขายของออนไลน์ การติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกับทุกเจน และสนุกไปกับเรื่องราว ของโลกรอบตัวที่เกิดขึ้นได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งชีวิตในแบบ Life on LINE ไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิต อยู่แค่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่เป็นการที่ผู้ใช้รู้จักและสามารถใช้แพลตฟอร์ม LINE อำนวยความสะดวกในการผสมผสานการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตไปอีกขั้น”

Image preview

 

 

# # #

X

Right Click

No right click