December 08, 2023
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 809

Kawamura Electric Inc.

July 06, 2017 7333

        นวัตกรรมที่มีคุณค่าและสร้างความยั่งยืนได้ ย่อมหมายถึงนวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาและสร้างโอกาสต่อมนุษยชาติ ด้วยโจทย์ของสองประเด็นจึงเป็นที่มาของนวัตกรรมแห่ง Kawamura Electric Inc.

        จากประวัติการก่อตั้งอันยาวนานของกิจการ นับตั้งแต่ปี 1919 ที่จังหวัดไอชิ เมืองเซะโตะ โดยกิจการแรกเริ่มเป็นผู้ผลิตเครื่องกระเบื้องซึ่งในเวลาต่อมาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเข้าสู่การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีจุดยืนของการให้ความสำคัญในเรื่อง “ความปลอดภัย” ซึ่งได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์จากลูกค้าเป็นอย่างดี 

        แต่ความท้าทายของการพัฒนาคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้น Kawamura Electric Inc. มิได้ต้องการหยุดแนวคิดของการพัฒนาคุณค่าอยู่เพียง “ความปลอดภัย” แต่ Shinji Egawa เปิดเผยว่า “นวัตกรรมที่เราพัฒนาและต้องการนำเสนอสู่เมืองไทยเป็นเรื่องของการเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Environmental conservation คนทั่วไปมักคิดว่าการใช้น้ำ หรือการใช้ไฟฟ้า แม้แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการผลิตสินค้า จะไม่มีวันหมด แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ เพราะทรัพยากรหลายอย่างหมดไปได้ รวมถึงพลังงานเองก็มีโอกาสหมดหรือลดน้อยถอยลง ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะหมดไปหรือหาทดแทนได้ไปอีกนานแค่ไหน แต่เรารู้ว่าพลังงานมีความสำคัญ ดังนั้น การใช้พลังงานอย่างรู้ค่าจึงมีความสำคัญ เครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้หรือวัดค่าตัวเลขของพลังงานที่ใช้ไป หรือสูญเสียไปจึงเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยที่สำคัญในการช่วยสร้างจิตสำนึกหรือการตระหนักรู้ เพื่อการประหยัดพลังงาน และที่สำคัญในกระบวนการผลิตและใช้พลังงานหรือไฟฟ้า ได้มีส่วนต่อการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศซึ่งกระทบต่อสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกคนพึงตระหนักรู้และควรมีส่วนร่วมในการดูแลร่วมกัน

        เรามุ่งหวังอยากจะนำนวัตกรรมนี้เข้ามาเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยทุกวันนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วในประเทศไทย แต่หากทางภาครัฐเล็งเห็นคุณประโยชน์ในแง่การดึงนวัตกรรมนี้ไปประกอบเป็นชุดกับเครื่องมือเครื่องจักรที่แต่ละหน่วยใช้อยู่ เราก็จะมีตัวเลขชี้วัดให้เห็นถึงการสูญเสีย หรือการรั่วไหลหรือปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อเป็นตัวช่วยในการวางแผนการประหยัดพลังงานได้ในที่สุด ซึ่งผลดีก็จะสะท้อนกลับมาในเชิงของการพัฒนาโดยรวม

X

Right Click

No right click