เจ้าเมืองภูเก็ต จัด Expo 2028 Phuket Thailand เสาหลักเศรษฐกิจใหม่ทำให้ภูเก็ตเป็นมากกว่าท่องเที่ยว

October 31, 2022 1082

 

“ภูเก็ต” จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกในฐานะที่เป็นหมุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวปรารถนาที่จะมาเที่ยวซักครั้งในชีวิต เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ Sea Sand Sun ที่ความสวยงาม จนถูกขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน บวกกับชื่อเสียงในเรื่องของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเทศกาลที่น่าสนใจ มีอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่สตรีทฟู้ดไปจนถึงGastronomy รวมถึงศิลปะทางสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สไตล์ชิโน-โปรตุกีส ในย่านชุมชนเมืองเก่า ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเมืองภูเก็ตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็น Soft Power ที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวภูเก็ต

 แต่ในเวลาเดียวกันการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่พึ่งพิงเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเพียงเป็นหลักได้กลายเป็น Pain Point ของภูเก็ตไปโดยปริยาย เมื่อเจอโควิดทำให้ทรุดหนักกว่าจังหวัดอื่นๆ ที่ยังมีภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นรองรับอยู่

ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาว่า ปี 2562 ก่อนเกิดโควิดมีนักท่อง เที่ยวเข้ามาเที่ยวภูเก็ตกว่า 3 ล้านคน มีเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า 15,000 ล้านบาท แต่กลับกันปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 200,000 คน ทำให้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนเพียงแค่ 3 พันล้านบาท จึงมองเห็นความจำเป็นว่าภูเก็ตต้องมีช่องทางรายได้อื่นเพิ่มขึ้นนอกจากการท่องเที่ยว

“ทุกคนในภูเก็ตได้ร่วมต่อสู้มาด้วยกันให้รอดผ่านพ้นสถานการณ์นี้ ความที่ภูเก็ตมีอาชีพเพียงอย่างเดียว คืองานบริการให้กับนักท่องเที่ยว เมื่อเกิดการดิสรัปชั่นทำให้ไม่สามารถไปต่อได้ เราจึงรวมพลังกันตั้งแต่ Phuket Sandbox มีการทดลองเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวเพื่อฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มดีขึ้น มองว่ารายได้มาจากการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวไม่ยั่งยืนอีกต่อไป จึงต้องเพิ่มอีกเสานั่นคือการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand”

ทั้งนี้ความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและเอกชนในการปั้นโมเดล Phuket Sandbox จนเกิดความสำเร็จนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ประชาชนมีความพร้อมรับมือกับการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand และภูเก็ตยังมีเรื่องของระบบการเดินทาง ระบบสาธารณูปโภค เรียกได้ว่ามีความพร้อม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้เต็มที่

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ครั้งนี้ หากภูเก็ตได้รับสิทธิ์จะถือเป็นเมืองแรกในอาเซียนที่ได้จัดงาน Expo ระดับโลก โดยงานจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” หรือ “ชีวิตแห่งอนาคต แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว” และจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ การจ้างงานไปยังกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศไทย ที่สำคัญ คือการสร้างภาพลักษณ์และเน้นย้ำชื่อเสียงของประเทศไทยและภูเก็ต ในฐานะจุดหมายปลายทางการเดินทางระดับโลก

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ เป็นช่วงเวลาที่ประเทศผู้สมัครจะต้องการนำเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศ ณ ที่ประชุมใหญ่ องค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ Bureau International des Expositions (BIE) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การนำเสนอในรอบนี้ หนึ่งในแผนงานของทีมงาน คือการให้มีตัวแทนเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอ เป็น Phuket Young Ambassador ไปขึ้นเวที เพื่อร่วมนำเสนอภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 ที่ประเทศฝรั่งเศส ในมุมมองของเยาวชน ซึ่งคนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ได้แก่ ด.ญ.อัญช์ณฎา ลักขณา หรือ “น้องกานพลู” อายุ 12 ปี จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

สุดท้ายแล้ว ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ฝากถึงคนในจังหวัดว่า “ประเทศไทยต้องเดินไปข้างหน้า โดยเราได้วางรากฐานของการแก้ปัญหาไว้ในระยะยาว อย่างงาน Expo 2028 เป็นเป้าหมายในการเดินที่มีทิศทางความมุ่งมั่นชัดเจน แน่นอนที่สุดเส้นทางนี้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อประเทศชาติ”

อย่างไรก็ดี การจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand ต้องอาศัยความร่วมมือในการผลักดันพัฒนา ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และคนในจังหวัดให้มีแนวความคิดและทิศทางการที่เหมือนกัน เพื่อส่งเสริมพัฒนายกระดับเมืองภูเก็ตให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

X

Right Click

No right click