“สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ” กับนิยามการท่องเที่ยวสีขาว จากงาน Phuket Expo 2028 จะเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ไทย

December 01, 2022 803

ความหมายของการท่องเที่ยวนั้นกว้างใหญ่และมีหลายแง่มุม ด้วยเหตุที่ว่าการท่องเที่ยวมีหลายประเภทนั่นเอง

ขึ้นอยู่กับดีมานด์ของตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่จะเลือก ในมุมมองของ “สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ” ได้แบ่งการท่องเที่ยวออกเป็นสีดำ เทา และขาว ไม่ต่างจากสีของการทำธุรกิจประเภทต่างๆ

แน่นอนว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน  Phuket Expo 2028 ซึ่งชูจุดขายในการเป็น Medical Hub ถือเป็นการท่องเที่ยวสีขาวอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะนี่คือการสร้าง Positive Impact ให้กับทุกภาคส่วน ที่สำคัญยังตอกย้ำภาพ ลักษณ์การบริการต้อนรับขับสู้ที่ไทยมีความโดดเด่นอยู่แล้วให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกระดับ

โมเดล Medical Hub ที่ถูกนำเสนอในงาน Phuket Expo 2028 จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับการท่องเที่ยวไทย เพราะเป็นการท่องเที่ยวสีขาว ที่จะขยายสิ่งที่โดดเด่นเรื่อง Hospitality และระบบสาธารณสุขของไทยให้โดดเด่นขึ้นไปอีก และส่งผลประโยชน์ในวงกว้างให้กับทุกๆ วงการ และทุกกลุ่มในสังคม

สุทธิพงษ์ ขยายความว่า ไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติว่ามีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์โควิดได้ดี จากศักยภาพของระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน โดยมีระบบการป้องกัน คัดกรอง และดูแลผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อาทิ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการปราศจากขั้วอำนาจ ดังนั้น Medical Hub ที่จะเกิดขึ้นที่ภูเก็ต ยิ่งตอกย้ำศักยภาพการดูแลสุขภาพของไทยให้โดดเด่นบนเวทีโลก

X

Right Click

No right click