February 06, 2023

DITP ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ สร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยเปิดโลกใหม่ทางการค้า

July 26, 2022 1286

 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ DITP Overseas เปิดโลกใหม่ เสริมศักยภาพ ติดปีกผู้ประกอบการไทย ผ่านระบบ Zoom เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการบนเวทีการค้าระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพยายามปรับกลยุทธ์การส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพสำหรับการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกด้วยเครื่องมือหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำมาบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการค้า ให้ผู้ประกอบการได้เดินหน้าทางการค้าอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานเช่นในขณะนี้ ซึ่งสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าออนไลน์ให้กับประเทศไทยในปี 64 สูงถึง 18,496.47 ล้านบาท และภายในครึ่งปี 65 มีมูลค่า 10,481.74 ล้านบาท โดยการสัมมนาออนไลน์นี้จะเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ” ที่มีประสบการณ์น้อยหรือเป็นกิจการขนาดเล็กในกลุ่ม วิสาหกิจขนาดย่อม 

“กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ DITP Overseas เป็นการนำผู้รู้ กูรูที่เชี่ยวชาญการค้ามาเสนอเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆ เชื่อมโยงให้เกิดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการไทยที่สนใจต่อยอดการค้าในตลาดต่างประเทศในภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา แอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรปและCIS ได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนการตลาดให้จับใจกลุ่มเป้าหมายในระดับสากล รวมถึงได้เรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิคการสื่อสาร และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าสากล มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเป้าหมาย วิธีการเข้าถึงข้อมูล แนวโน้มตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค วิธีการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของสินค้า การออกแบบวิธีนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเตรียมตัวเจรจาการค้าออนไลน์กับผู้ซื้อในต่างประเทศให้ประสบผลสำเร็จ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าในภาวะที่เวทีการค้าสากลมีการแข่งขันสูง ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกซึ่งกำลังชะงักงัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตั้งต้นในการเปิดโลกใหม่ทางการค้าในตลาดใหม่เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายภูสิตกล่าว 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ DITP Overseas เปิดโลกใหม่ เสริมศักยภาพ ติดปีกผู้ประกอบการไทย ได้แล้วที่ www.ditp-overseas.com ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2565

 

X

Right Click

No right click