December 08, 2022

สสว. ลงนาม MOU ดีมันนี่ และคลาวดี  หนุน MSME ไทย ใช้แพลตฟอร์มโอนเงินระหว่างประเทศดันรายได้เพิ่ม

August 19, 2022 944

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด ในนาม ดีมันนี่ และบริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นสมาชิกของ สสว. ใช้แพลตฟอร์มการโอนเงินระหว่างประเทศของดีมันนี่ ประเภทบุคคล (Personal หรือ P) และประเภทธุรกิจ (Business หรือ B) ฟรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมจำนวน 6 ครั้ง รวมถึงใช้ระบบการสื่อสารองค์กรของบริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด บริการ Voice Communication on Cloud ฟรี 1 เดือน เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศ และช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศในการชำระค่าสินค้า บริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันและเว็บไซด์ได้อย่างสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังดำเนินการได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัย ประหยัดทั้งค่าธรรมเนียม และได้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่ดีที่สุด รวมถึงสนับสนุนระบบการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า “ที่ผ่านมา สสว. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับและภาคเอกชนหลายแห่ง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและหาโอกาสในการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของ สสว. คือ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งทุน สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมโอนเงินข้ามประเทศครั้งนี้เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด ในนาม ดีมันนี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและยกระดับขีดความสามารถในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ปลอดภัย ค่าธรรมเนียมถูกลง ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสทำกำไรในการประกอบธุรกิจมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

“การลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ตอบโจทย์พันธกิจของ สสว. ในด้านการบูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล ผ่านความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับธุรกิจให้กับ MSME โดยโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ว่า ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันผลักดันให้ MSME เติบโตเข้มแข็งอย่างมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของ MSME หลังภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันสสว. มีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกว่า 3,105,096 รายทั่วประเทศ ครอบคลุมการประกอบธุรกิจมากกว่า 19 กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก การผลิต ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร การก่อสร้างอาคาร กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ ดังนั้นการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ MSME ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น” ผอ.สสว. กล่าวเสริม

ด้านนายอัศวิน พละพงศ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีมันนี่ กล่าวว่า “ผู้ประกอบการ MSME ถือเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ MSME กลับมาดำเนินธุรกิจรวมถึงการขยายกิจการ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด ในนาม ดีมันนี่ จึงพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้ ด้วยการมอบให้สิทธิประโยชน์ แก่สมาชิก สสว. ในการใช้บริการโอนเงินแบบไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิก สสว. ประเภทบุคคล 6 ครั้ง และ ประเภทธุรกิจ 6 ครั้ง หลังจากนั้นผู้ประกอบการยังสามารถใช้บริการโอนเงินกับทางดีมันนี่อย่างต่อเนื่องด้วยจุดแข็งค่าธรรมเนียมต่ำ อัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุด ทำรายการผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวก ง่าย และปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศได้สูงสุดถึง 8% รวมถึงให้สิทธิพิเศษในการใช้ Voice Communication on Cloud ฟรี 1 เดือน ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมกับ สสว. ในการให้ความรู้ในประเด็นที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME ไทยอย่างเป็นรูปธรรม”

สำหรับสิทธิประโยชน์ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด มอบให้กับผู้ประกอบการสมาชิก สสว. รายละเอียดดังนี้

  1. ประเภทบุคคล (P) โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม 6 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ โดยทางบริษัทฯ จะมอบโค้ดส่วนลด (Promo Code) ให้สำหรับผู้ประกอบการ MSME เครือข่ายของ สสว.
  2. ประเภทธุรกิจ (B) MSME ฟรีค่าธรรมเนียม 6 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ โดยทางบริษัทฯ จะมอบโค้ดส่วนลด (Promo Code) ให้สำหรับผู้ประกอบการ MSME เครือข่ายของ สสว.

ซึ่งสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 ประเภทสามารถโอนเงินจากประเทศไทย (Outbound) โดยมีการรับประกันระยะเวลาในการโอนภายในหนึ่งวันทำการ บริการนี้จะสามารถโอนเงินไปได้กว่า 50 ประเทศทั่วโลก อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ฟิลิปปินส์ อินเดีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ บริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด มอบให้กับผู้ประกอบการสมาชิก สสว. รายละเอียดดังนี้

  1. ระบบการสื่อสารองค์กรของบริษัท คลาวดี เทเลคอม จำกัด ให้ทดลองใช้บริการ Voice Communication on Cloud ฟรี 1 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มประชาสัมพันธ์

ในสถานการณ์ที่ทุกคนจำเป็นจะต้อง Work from Home หรือต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งกับลูกค้าภายนอกและพนักงานภายใน ซึ่งระบบ Voice Communication on Cloud จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณไม่สะดุด ซึ่งระบบ Cloud PBX จาก คลาวดีจะนำระบบโทรศัพท์ของออฟฟิศขึ้นไปอยู่บน Cloud เมื่อมีลูกค้าติดต่อผ่านทางเบอร์ติดต่อของบริษัท พนักงานจะสามารถรับสายได้ทันทีเสมือนว่าทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทย

“นอกจากดีมันนี่จะให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนั้น ขณะนี้ ภาคอุตสาหกรรมการเงินของเรายังมีความจำเป็นอย่างมากในการใช้นำนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกใหม่ในยุคเว็บ 3.0 (Web 3.0)  ตลอดจนบริการที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่าง Decentralized Apps หรือ DApps เพื่อการเชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  ซึ่งดีมันนี่กำลังเร่งสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นโซลูชั่น เสมือนการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างระบบการเงินในปัจจุบันและระบบการเงินดิจิทัลหรือสกุลเงินเข้ารหัส (Crypto) และเหรียญดิจิทัลชนิดอื่น ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมซื้อขายกันอยู่บนบล็อกเชนในขณะนี้  นอกจากนี้ ดีมันนี่กำลังพัฒนาขีดความสามารถของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ E-Wallet เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อระบบเดิมกับระบบใหม่ ให้ลูกค้าสามารถทำสิ่งเดิมที่คุ้นเคยอยู่แล้วให้สะดวกสบายมากกว่าแบบไร้รอยต่อ ทั้งบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต สำหรับการร่วมมือกับ สสว. ครั้งนี้ ดีมันนี่ยังมอบโค้ดส่วนลดพิเศษเฉพาะผู้ประกอบการ MSME ภายใต้ สสว. ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ สสว. หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการนี้” นายอัศวิน กล่าวปิดท้าย

Last modified on Friday, 19 August 2022 09:11
X

Right Click

No right click