February 20, 2024
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

23 Technology Deep Shift : 2 ตัวตนดิจิทัลของเรา Our Digital Presence

October 30, 2017 4604

จุดพลิกผัน:  ปีที่จะมีจำนวนคนซึ่งมีตัวตนดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ตครบ 80 เปอร์เซ็นต์ (ของจำนวนมนุษยชาติทั้งหมด) 

ภายในปี 2025: 84 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดภายในปีนั้น

 

วิวัฒนาการของการมีตัวตนอยู่ในโลกดิจิทัล เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งหมายถึงการมีเบอร์โทรศัพท์มือถือ มีที่อยู่อีเมลของตัวเอง และบางคนอาจมีเว็บไซต์หรือหน้า MySpace ของตัวเองด้วย

 

ปัจจุบัน การมีตัวตนดิจิทัลของคน ก็คือปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัล และสามารถสืบค้นผ่านทางแพลตฟอร์มและสื่อออนไลน์ที่มีอยู่มากมาย หลายคนมีตัวตนดิจิทัลมากกว่าหนึ่งตัวตน เช่นบนหน้าเพจของ Facebook, บัญชี Twitter ข้อมูลส่วนตัวใน LinkedIn, Tumblr blog, บัญชี Instagram และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ในโลกที่มีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นนี้ ชีวิตดิจิทัลมีความเกี่ยวพันกับชีวิตทางกายภาพจนแยกกันไม่ออกมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต การสร้างและการจัดการตัวตนดิจิทัลจะกลายเป็นเรื่องปกติ แล้วแต่ว่าคนตัดสินใจที่จะแสดงตัวตนของตนต่อโลกภายนอกทุกวัน ผ่านทางแฟชั่น คำพูดและการกระทำของตนอย่างไร ภายในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันและในการแสดงตัวตนดิจิทัลของคนนั้น คนสามารถที่จะแสวงหาและแบ่งปันข้อมูล แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ทำการค้นหาและถูกค้นพบ พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์เสมือนจริงที่ไหนก็ได้ในโลกนี้

 

ผลกระทบเชิงบวก

- มีความโปร่งใสมากขึ้น

- การเชื่อมต่อระหว่างบุคคลและกลุ่มเพิ่มขึ้นและรวดเร็วขึ้น

- สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีมากขึ้น

- มีการเผยแพร่/ แลกเปลี่ยนข้อมูลรวดเร็วขึ้น

- มีการใช้บริการของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ผลกระทบเชิงลบ

- มีการสอดส่องดูความเป็นส่วนตัว

- มีการโจรกรรมเอกลักษณ์ของบุคคล (Identity Theft) มากขึ้น

- การกลั่นแกล้งกันทางออนไลน์/ การเฝ้าติดตามหรือสะกดรอยทางออนไลน์ (Online Bullying/ Stalking) 

- เกิดความคิดตามกลุ่มภายในกลุ่มผลประโยชน์และการแบ่งขั้วมากขึ้น

- เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ถูกต้องเพื่อทำลายชื่อเสียงกัน (จะมีความต้องการในเรื่อง Reputation Management) , เกิดภาวะเสียงก้องในห้องแคบ (Echo Chamber หรือการเลือกเสพหรือรับฟัง แต่ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มที่ตรงกับความคิดเห็นของตัวเองเท่านั้น) 

- ขาดความโปร่งใสเพราะบุคคลไม่ได้มีส่วนรับรู้ขั้นตอนหรือวิธีจัดการข้อมูลหรือ Information Algorithms (ของข่าวสาร/ ข้อมูล ซึ่งเก็บไปจากพวกเขา) 

 

ไม่ชัดเจนหรือเป็นไปได้ทั้งสองทาง

- เป็นมรดกตกทอดเชิงดิจิทัล (Digital Legacies)/ รอยเท้าดิจิทัล

- การโฆษณาที่ตรงเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น

- สารสนเทศและข่าวสารที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น

- เป็นการสร้างโปรไฟล์ส่วนบุคคล

- มีอัตลักษณ์ถาวร (ไม่มีสภาวะนิรนามหรือ Annonymity) 

- สามารถพัฒนาขบวนการทางสังคมออนไลน์ได้ง่าย (เช่น กลุ่มทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มงานอดิเรก กลุ่มผู้ก่อการร้าย เป็นต้น) 

 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติการณ์ของมนุษย์ (The Shift in Action) 

ถ้าเปรียบเว็บไซต์สื่อสังคมยอดนิยมขนาดใหญ่สุดทั้งสามเป็นประเทศ ก็คงจะติดอันดับชาติที่มีประชากรมากที่สุด 10 อันดับแรกกันแล้ว (ดูรูปที่ 1) 

เรื่อง : วิริญบิดร วัฒนา

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 02 November 2017 04:59
X

Right Click

No right click