October 20, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

RMUTT ชูธงMBA 8 สาขาที่ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต

December 01, 2017 5156

จุดแข็งและความแตกต่างของ MBA  ที่ RMUTT ซึ่งถือเป็น Key Success  ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน คือ 8 สาขาวิชาที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และตอบโจทย์อาชีพในอนาคต โดยเฉพาะลักษณะของ Class ที่แยกสาขาตามวิชาเอก (Major) โฟกัสไปที่ความชำนาญเฉพาะด้าน  ในสาขาบัญชี การเงิน การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการวิศวกรรมทางธุรกิจ ไปจนถึงการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  สารสนเทศ และการจัดการโลจิสติกส์ 

นิตยสาร MBA ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ( MBA ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( RMUTT) ถึงข้อดีของการแบ่งตามเมเจอร์นี้  คือ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ แตกต่างจากที่อื่นที่แบ่งเป็นภาพรวม เรียนรวมกันหมด

ยกตัวอย่างคนที่สนใจเรื่องบัญชีและการเงิน จะมีโอกาสได้เรียนเฉพาะในด้านที่ต้องการ เข้ามาเรียนแล้วได้ตรงสายงานและสาขาวิชาชีพ เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่โฟกัสที่การต่อยอดความชำนาญเฉพาะด้าน ไม่ใช่การเรียน MBA แบบภาพรวม ลักษณะการเรียนจึงต้องตอบสนอง โดยแบ่งเป็น Class ขนาดเล็ก คือประมาณ 15 คน ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ใกล้ชิดกัน มีโอกาสได้ซักถาม หารือร่วมกัน  

 

 ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ( MBA ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( RMUTT)

 

อีกตัวอย่างคือ สาขาการจัดการวิศวกรรมทางธุรกิจ คนที่เข้ามาศึกษาที่สถาบันฯ ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้บริหารทางวิศวกรที่เป็นวิชาชีพ แต่เมื่อทำงานมาได้ระยะหนึ่ง ถึงจุดเปลี่ยนที่ต้องพัฒนาตนเองมาเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้น จึงต้องเพิ่มทักษะทางด้านการบริหารในด้านต่างๆ เช่น การบริหารบุคคล การเงิน การจัดการ

ดังนั้นสาขาวิศวกรรมทางธุรกิจ จึงนับได้เป็นอีกเมเจอร์ ซึ่งได้รับแนวคิดมาจากประเทศเยอรมันนี ถือเป็นจุดเด่นและแตกต่างจาก MBA อื่น ทำให้คนจากสายงานวิศวกรรม สนใจ และเลือกมาเรียนต่อที่ RMUTT เพื่อยกระดับความรู้

สำหรับเมเจอร์อื่นๆ เช่นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด ทุกสาขาวิชาล้วนแต่มีจุดเด่นในลักษณะนี้ทั้งหมด ทั้งนี้ความชำนาญเฉพาะด้านจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้ต่อยอดในสิ่งที่โฟกัส ถ้าเป็นผู้บริหารก็จะได้ศึกษาในขั้นสูงหรือระดับที่ Advance มากยิ่งขึ้น หรือในภาคของผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจ ก็จะได้เรียนรู้ทั้งวิชาการ และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของตนได้อย่างดี

 

 

 

ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต

ไม่เพียงเท่านั้น สาขาทั้ง 8 ยังเป็นสาขาวิชาที่ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต เช่น การจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งวันนี้เมื่อกล่าวถึง Thailand 4.0  ที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล สาขานี้ก็เป็นหนึ่งใน New S-Curve  สะท้อนให้เห็นว่าเป็นสาขาที่ต้องการบุคลากรมากขึ้น RMUTT จึงมีกลุ่มวิชานี้เพื่อตอบโจทย์ให้นักศึกษาที่ต้องการจะเรียนในด้านโลจิสติกส์ด้วยเช่นกัน

โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องของ Internet, Blockchain, E-commerce, Technology Digital, Internet of Things (IoT) ต่างทำให้เห็นว่า สายบริหารธุรกิจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างแน่นอน

 
ผศ.ดร.นาถรพี กล่าวว่า ตรงนี้ทำให้เกิดคำถามต่อมาว่า มหาบัณฑิตของ RMUTT จะรับมืออย่างไร การเตรียมความพร้อมคือ นักศึกษาของเราต้องรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ เพราะการสื่อสารอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบให้โลกทั้งใบแคบลง การที่ธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ นักศึกษาของเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อการทำธุรกิจทั่วโลกแบบไร้พรหมแดน ซึ่งเราได้บรรจุไว้ในหลักสูตรด้วยเช่นกัน รวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องให้ความสำคัญในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติ

“เรามีการเสริมหลักสูตรต่างๆที่จำเป็น ทั้งการอบรม (Training) การใช้ระบบ SAP และ E-Commerce, Inter, E-payment ทำให้ผู้เรียนต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วย ตลอดจนมีห้อง SAP ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หุ้น และห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ซึ่งในวันนี้สายบริหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาจากที่นี่ไปจะมีความรู้ความชำนาญด้านซอฟท์แวร์ พร้อมที่จะขึ้นสู่ระดับผู้บริหารที่มีความสามารถวางแผนและวิเคราะห์ได้ ตรงนี้คือสิ่งที่เสริมให้กับนักศึกษา"

 

 

 

 

ภาษาอีก Key Success สู่โลกธุรกิจ

นอกจากเรื่องของหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุคสมัย ในเรื่องของภาษาก็ถือว่าเป็นอีกวิชาที่สำคัญ สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของของคณะบริหารธุรกิจ RMUTT นั้น ที่ผ่านมาสถาบันมีความร่วมมือกับ Auckland University of Technology (AUT) ซึ่งมีแผนจะมาเปิดศูนย์สอนภาษา เมื่อจบการอบรม นักศึกษาจะได้รับ Certificate ซึ่งคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด การอบรมนั้นสามารถเลือกเรียนในไทย หรือที่ประเทศนิวซีแลนด์

ทั้งนี้คุณภาพของหลักสูตรไม่มีความแตกต่าง นอกจากการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะได้ในส่วนของบรรยากาศและมีโอกาสในการฝึกภาษาในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ ได้ช่วยผลักดันนักศึกษาปริญญาตรี ไปสู่หลักสูตรนานาชาติเช่นกัน ทั้งการส่งนักศึกษาไปต่างประเทศในเทอมก่อนจบการศึกษา หรือในส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมไปถึงโครงการฝึกงาน (Internship) ในต่างประเทศ ซึ่งทางคณะมีทุนสนับสนุนทั้งในหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอร์

ผศ.ดร.นาถรพี  ทิ้งท้ายถึงความคาดหวังในของผู้จบการศึกษา ซึ่งในส่วนของนักศึกษาระดับปริญญาโท RMUTT ส่วนใหญ่มีธุรกิจส่วนตัวมาเรียนเพื่อเตรียมขยายธุรกิจไปต่างประเทศ หรือมีงานทำแล้วมาศึกษาเพื่อต่อยอดหาความรู้เพิ่มเติม และเมื่อจบการศึกษาออกไป หลายคนได้ปรับวุฒิ ปรับตำแหน่ง บางส่วนได้ทุนมาเรียนจากบริษัทต้นสังกัด สำหรับบางส่วนก็จะเป็นการเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโต และมีแนวโน้มความต้องการในตลาดเช่น สาขาวิศวกรรมธุรกิจ สาขาโลจิสติคส์ และส่วนที่เหลือจะเป็นเป็นกลุ่มที่ต้องการเพิ่มทักษะพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพเพื่อความก้าวหน้า และโอกาสในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น

Last modified on Friday, 01 December 2017 07:57
X

Right Click

No right click