มหาวิทยาลัย CMKL รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับทักษะพร้อมติดอาวุธให้กับตัวคุณ

May 17, 2024 271

มหาวิทยาลัย ซีเอ็มเคแอล (CMKL University) เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Master of Science in Technology and Creative Innovation) ที่มุ่งเน้นการสร้างบุคคลากรให้มีทักษะของสหวิทยาการ หรือ interdisciplinary ที่ประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Engineering & Technology Development) และความชำนาญด้านธุรกิจ (Business and Innovation) ที่จะมายกระดับทุกทักษะในตัวคุณ ให้ “เปลี่ยน” และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับ Advance Technology ในยุคปัจจุบัน

รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการสร้าง Entrepreneur และ Innovator ที่ความชำนาญที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Creative Technology, Business and Entrepreneurship และโอกาสในการทำงาน และความท้าทายใหม่ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของนวตกรรม  Start-Up หรือเข้าทำงานในองค์กรสมัยใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมไปกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ คอนเนคชั่น และความก้าวหน้าในหน้าที่ทางการงาน สามารถขยายจากสายงานจากที่ทำอยู่ ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม และให้ค่าตอบแทนที่มากกว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น Creative Technology, Artificial Intelligence (AI), Start-Up Engineering หรือ Business Entrepreneur ไปจนถึงการมี Start-Up หรือ  Innovation Product 

โดยมีอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ที่ชำนาญการและมีประสบการณ์จากแวดวง Creative Technology, Innovation และ AI อีกทั้งยังมีอาจารย์พิเศษที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น Carnegie Mellon University, MIT, Bremen University, New York University และอีกมากมาย รวมไปถึงอาจารย์รับเชิญจากอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ อย่าง KBTG, The Monk Studio, Bangkok Bank เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้น

หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก คือ

  1. ความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการออกแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Creative Design and Technology) ผู้เรียนจะมีโอกาสได้ศึกษา วิชาในเชิงความคิดสร้างสรรค์ ไปพร้อมๆกับเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อันได้แก่ Design Thinking, Human-centered UI/UX Design, Foundations of Creative Innovation ไปจนถึง Building VR, Mixed Realities, Virtual Production, Storytelling with Data หรือ Game Development เป็นต้น
  2. ความรู้ทางวิศวกรรมและการพัฒนานวตกรรมเทคโนโลยี (Engineering and Technology Development ) เพื่อเข้าใจในเทคโนโลยีและกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่น Start Up Engineering, Introduction to AI and Machine Learning, Creating Explainable AI หรือ IoT with Arduino and Raspberry Pi เป็นต้น
  3. ความรู้ทางธุรกิจ และ นวตกรรม (Business and Innovation) เพื่อให้สามารถวางแผนโครงสร้างทางธุรกิจ และการเข้าในทิศทางของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี นำสู่ความสามารถในการผลิตเป็นนวตกรรมจริงๆ เช่น AI for Business, Entrepreneurship and Innovation, Lean Entrepreneurship, Entrepreneurial Financing and Investing, Blockchain, Intellectual Property Law in Media, Entertainment, and Technology, Entrepreneurial Financing and Investing เป็นต้น

หลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Master of Science in Technology and Creative Innovation) ใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมดเป็นจำนวน 3 เทอม หรือ 1 ปีครึ่ง โดยผู้เรียนจะต้องเรียนวิชาหลักทั้งหมด 4 ใน 5 วิชาและวิชาเลือก เพื่อให้หน่วยกิจมีมากกว่า 108 หน่วยกิจ และต้องทำ Capstone Project ในทุกเทอมจนจบการศึกษา เพื่อให้รับใบปริญญาบัตร  โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร อยู่ที่ 946,500 บาท โดยผู้เรียนสามารถยื่นขอทุนการศึกษา หรือขอเข้าร่วมโปรเจกต์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนค่าเรียนได้

นอกจากวิชาที่เรียน ผู้เรียนยังต้องทำ Capstone Project ซึ่งเป็นโปรเจกต์จบ ที่เกี่ยวกับนวตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Innovation และยังมีทั้ง Industry Visit, Special Talks, การไปดูงานที่ World Expo Osaka 2025 และอีกมากมาย


รายละเอียดการรับสมัคร:

ช่องทางการสมัคร: https://apply.cmkl.ac.th/ 

กำหนดรับสมัคร: ภายใน 24 มิถุนายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.tci.cmkl.ac.th/admission 

Last modified on Friday, 17 May 2024 16:10
X

Right Click

No right click