October 02, 2022

ออราเคิลฯ จับมือ สสอท. พร้อม 39 มหาวิทยาลัย ต่อยอด Oracle Academy  เสริมสกิลเทคโนโลยีเพื่อนักศึกษาไทย

September 25, 2021 993

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และ ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทย ร่วมกับ 39 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้ สสอท. พัฒนาต่อยอดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย ผ่านหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Oracle Academy โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เข้าถึงแหล่งความรู้เชิงเทคนิค แหล่งการเรียนการสอน หลักสูตรได้อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงหลักสูตร คลังสื่อการเรียนรู้ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคลาวด์ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน และอีกมากมาย 

โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสร้างประสบการณ์การฝึกฝนปฏิบัติงานด้วยตนเอง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของออราเคิล อีกทั้งส่งเสริมความสำเร็จในชีวิตการทำงานยุคดิจิทัล 

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทย กล่าวว่า “Oracle Academy ทำงานร่วมกับ นักศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษานับล้านคนทั่วโลกในการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ สสอท. เป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยมอบโอกาสให้นักศึกษาไทยและขยายขอบเขต ต่อยอดแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการทำงานต่อไปในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีในอนาคต” 

 

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กล่าวว่า “สสอท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นพันธมิตรของโครงการ Oracle Academy เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนพัฒนานักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านทักษะ  ความรู้ และทัศนคติในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานทั้งในวันนี้และอนาคต”  

ข้อตกลงความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน  2564 โดย Oracle Academy จะให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาถึง 128 คณะ อาจารย์มากกว่า 650 ท่าน และนักศึกษาหลายพันคนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วม Oracle Academy โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษา และบุคลากรทางศึกษาในการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งออราเคิลยังได้ร่วมพูดคุยกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ภายใต้สสอท.เพิ่มมากขึ้น ในการต่อยอด และขยายขอบเขตโครงการ Oracle Academy อีกด้วย

Last modified on Sunday, 26 September 2021 03:47
X

Right Click

No right click