December 04, 2021

สถาบัน KIIT & KISS จับมือ UNESCO MGIEP เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม

November 02, 2021 253

สถาบัน Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) และสถาบัน Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) เพื่อจัดหลักสูตรออนไลน์การเรียนรู้ทางอารมณ์เพื่อความเห็นใจและความเมตตาต่อตัวเอง (Self-directed Emotional Learning for Empathy and Kindness หรือ SEEK) สำหรับเจ้าหน้าที่และนักเรียนของ KIIT และ KISS แบบค่อยเป็นค่อยไป

สถาบัน KIIT Deemed-to-be-University และ KISS Deemed-to-be-University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ๆ ของโลกที่ใช้หลักสูตร MGIEP SEEK ซึ่งได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย University Grants Commission (UGC) ของรัฐบาลอินเดีย

หลักสูตรอิงจากการฝึกอบรม Compassionate Integrity Training ซึ่ง พัฒนาโดยสถาบัน UNESCO MGIEP และ Life University ในสหรัฐ โดยพยายามที่จะสร้างทักษะความฉลาดทางอารมณ์ในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของนโยบายการศึกษาแห่งชาติของอินเดีย เพื่อถ่ายทอดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเพื่อสร้างพลเมืองโลกที่มีส่วนร่วม โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนประมาณ 40 ชั่วโมงและประกอบด้วย 10 ทักษะใน 3 บท

ดร. Anantha Duraiappah ผู้อำนวยการ UNESCO MGIEP, ดร. Achyuta Samanta ผู้ก่อตั้ง KIIT & KISS, คุณ Shri Satya Tripathi อธิการบดีสถาบัน KISS Deemed-to-be-University และตัวแทนจากสถานทูตหลายแห่งในเดลีและสำนักงานสหประชาชาติ (UN) ต่างให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีลงนาม

ดร. Anantha Duraiappah กล่าวสุนทรพจน์ว่า "หลักสูตร SEEK มุ่งเน้นการค้นหาตัวเอง การมีความสุขกับตัวเอง และมีเมตตา ผมยินดีต้อนรับความร่วมมือกับ KIIT และ KISS และเฝ้ารอให้เจ้าหน้าที่และนักเรียนของสถาบันได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่เน้นความยืดหยุ่นนี้ อีกทั้งยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเขาจะพบว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อการปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจในตนเองมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมที่สงบสุขและยั่งยืนมากขึ้น "

ขณะเดียวกัน ดร. Samanta กล่าวว่า "สถาบัน KIIT & KISS ยึดมั่นในพื้นฐานของความเห็นใจ ความเมตตา และมนุษยธรรม เรายินดีที่จะร่วมมือกับ UNESCO MGIEP เพื่อให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของเรามีทักษะความฉลาดทางอารมณ์ที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มนุษยชาติกำลังก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบ"

คุณ Shri Tripathi กล่าวว่า "หลักสูตร SEEK จะนำไปใช้สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 1,000 คนและนักศึกษา 11,000 คนในระยะที่ 1 ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรนี้เพื่อสะสมหน่วยกิตในปี 2565"

ทั้งนี้ สถาบัน UNESCO MGIEP ได้มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเอ็น (4.7) ในด้านการศึกษาเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและยั่งยืนทั่วโลก โดยการพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ สร้างสรรค์การสอนแบบดิจิทัล และส่งเสริมเยาวชน

Last modified on Wednesday, 03 November 2021 11:13
X

Right Click

No right click