×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 6855

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี ช่วยชุมชนท่าโขลง เสริมแกร่ง 3 ผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

June 09, 2022 392

จากกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระยะ 9 เดือน (Site Visit) ในโครงการวิจัย

เรื่อง การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรมด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ที่ผ่านมา

โดย ดร.ไฉน น้อยแสง หัวหน้าศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี ได้จัดทำโครงการและนำเสนอ “โครงการการสร้างชุมชนต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมสนับสนุน

“ด้วยปัญหาของกลุ่มสตรีชุมชนหมู่12 เทศบาลเมืองท่าโขลง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่แต่เดิมทำผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพอยู่แล้ว ทั้งแชมพูสระผม ครีมนวดผม และน้ำยาล้างยา แต่พบปัญหาการตกตะกอน ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน รวมถึงในบางขั้นตอนของการแปรรูปอาจยังไม่ถูกต้อง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ขณะเดียวกันจากการลงพื้นที่ยังพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งบรรจุภัณฑ์และฉลากยังขาดความน่าสนใจ ดังนั้นจึงเลือกทำโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและเพื่อสร้างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ และใช้ตัวแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม Learning and Innovation Platform ของชุมชนผ่านการสร้างนวัตกรในชุมชน เพื่อให้เกิดกลไกพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม สามารถรู้จักตัวตน รู้ศักยภาพ รู้ปัญหาและสามารถที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม” ดร.ไฉน น้อยแสง อธิบาย

ดร.ไฉน ยังกล่าวอีกด้วยว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราเข้าไปช่วยชุมชน เราพยายามให้คงต้นทุนเดิมที่เคยทำ แต่ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพเข้ามาเสริม เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์ตกตะตอน อีกทั้งปรับขั้นตอนกระบวนการทำใหม่ให้ถูกวิธี จึงทำให้เกิดสูตรใหม่ ที่เนื้อผลิตภัณฑ์เนียนสวย ไม่ตกตะกอน โดยตนเอง พร้อมด้วย ดร.ยามีละ ดอแม และดร.ณัฐนรี ศิริวัน เป็นผู้ร่วมโครงการฯ และจากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า ชุมชนมีความพอใจสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สร้างการเรียนรู้ เปิดใจยอมรับเทคนิคกระบวนและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สำคัญนำไปปรับใช้จริงในการสร้างสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงเกิดรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นใจในการเลือกใช้ของผู้บริโภค และสามารถขายในเชิงพาณิชย์ที่ดีขึ้นต่อไปได้ ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ คือ มอยเจอร์ไรเซอร์ เนเชอรัล แฮร์ แชมพู มอยเจอร์ไรเซอร์ เนเชอรัล แฮร์ คอนดิชั่นเนอร์ และน้ำยาล้างจาน ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี โทร. 02 592 1999.

Last modified on Thursday, 09 June 2022 09:37
X

Right Click

No right click