ETDA-ม.เชียงใหม่ ลงนาม MOU ตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ เร่งทรานส์ฟอร์ม ผู้ประกอบการ-นักศึกษาภาคเหนือ พร้อมสู่โลกดิจิทัล

July 11, 2022 1354

สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (Electronic Transactions Development Agency)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้าน Digital Transformation เร่งสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล พร้อมจัดงาน “Digital Transformation เปลี่ยนอย่างเหนือ โลกดิจิทัล จะเปลี่ยนทั้งที ไปให้เหนือชั้น” ยกขบวนทัพผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล เร่งถ่ายทอดความรู้ ติดอาวุธผู้ประกอบการ-นักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมสู่โลกดิจิทัล

ดร.ชยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น การเปลี่ยนผ่านงานเอกสารจากกระดาษสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document) การลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมไปถึงการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตให้สะดวกและปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ เพื่อการสร้างโอกาสและรายได้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นหนึ่งภารกิจที่ ETDA ได้ให้ความสำคัญและผสานความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและภาคการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  

สำหรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นหน่วยงานพาร์ทเนอร์สำคัญที่ร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ ETDA  มาโดยตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชน ด้าน e-Commerce ที่ได้ร่วมกันสร้างโค้ชดิจิทัลชุมชน ด้าน e-Commerce ซึ่งจะเป็นเครือข่ายในการลงพื้นที่ส่งต่อความรู้สู่สังคม ขยายผลของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากโลกออนไลน์ให้กับคนในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในปีนี้ ETDA และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันพัฒนาโค้ชดิจิทัลไม่น้อยกว่า 250 คน ซึ่งเข้าไปช่วยยกระดับคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 40 ชุมชน ส่งผลให้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เกิดการสร้างรายได้กระจายสู่คนในชุมชนผ่านการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์แล้ว มากกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็ยังคงดำเนินงานในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้าน Digital Transformation ระหว่าง ETDA และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน“Digital Transformation เปลี่ยนอย่างเหนือ โลกดิจิทัล จะเปลี่ยนทั้งที ไปให้เหนือชั้น” ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพื่อเร่งขับเคลื่อนสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับคนในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน            ในระดับภูมิภาคให้มีความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านการทำงานและการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งขอบเขตความร่วมมือที่เราจะดำเนินงานร่วมกัน ได้แก่  การร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการ ทรานส์ฟอร์มแก่องค์กรในพื้นที่ภาคเหนือหรือพื้นที่ใกล้เคียง ให้เปลี่ยนผ่านการทำงานสู่การเป็น Smart Office เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้าน Digital ในพื้นที่ภูมิภาค ที่สำคัญคือ การร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อกระจาย      องค์ความรู้และงานสำคัญๆ ของ ETDA เช่น การถ่ายทอดความรู้โดยสถาบัน ADTE  งานที่ปรึกษาในด้านกฎหมายมาตรฐาน และการเปลี่ยนผ่าน รวมถึง ETDA Sandbox มาประจำที่เชียงใหม่ เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ระดับภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ยังร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรและสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการพัฒนาคนในชุมชนในด้าน Data Science พร้อมเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคนไทยในพื้นที่ภาคเหนือด้วย

ภาคเหนือ ถือเป็นแลนด์มาร์คระดับภูมิภาคที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการทำธุรกิจ ท่ามกลางบุคลากร ผู้ประกอบการ Startup ที่ล้วนมีความพร้อมในการก้าวสู้โลกดิจิทัล ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น Strategic partnership ที่สำคัญของ ETDA ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ที่จะร่วมขยายผลให้ประเทศเกิด Digital Transformation ได้เร็วยิ่งขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคในการกระจายองค์ความรู้ของ ETDA ไปยังผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่สู่การเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนผ่านการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ นอกจากการลงนามความร่วมมือแล้ว ในงาน“Digital Transformation เปลี่ยนอย่างเหนือ โลกดิจิทัล จะเปลี่ยนทั้งที ไปให้เหนือชั้น” ยังเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทั้งจาก ETDA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานภายนอก มาร่วมให้ความรู้ แชร์มุมมองในหลากหลายมิติที่สำคัญเกี่ยวกับ Digital Transformation ไม่ว่าจะเป็น Station: Upskill โค้ชดิจิทัล ต่อยอดการพัฒนาชุมชนในภาคเหนือ ที่จะพาไปเรียนรู้และ Workshop เทคนิคการเขียน การเล่าเรื่อง เพื่อขายสินค้าออนไลน์และรู้ทันโลก Digital Station: ส่วนหนึ่งของการ Transform จาก ADTE by ETDA เปิดโลก Digital ID ว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และตัวตนของเราอย่างไรบ้าง รวมถึงแนวทางการใช้งาน e-Signature ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเชื่อถือได้ เป็นต้น

Last modified on Wednesday, 13 July 2022 05:51
X

Right Click

No right click