October 05, 2022

คณบดีคณะเกษตร มข. เผย พร้อมจัด “งานเกษตรภาคอีสาน ปี 2566”

August 08, 2022 428

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า

หลายปีที่ผ่านมางานวันเกษตรอีสานได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน ตลอดจนกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานมากกว่าปีละ 5 แสนคน แต่ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน เกือบ 2 ปี ( ปี 2564-2565)

จนกระทั่งในปี 2566 นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มข.มีกำหนดจะจัดงานเกษตรภาคอีสานขึ้นอีกครั้ง โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่  27 ม.ค. - 5 ก.พ. 2566 โดยรอบนี้จะจัดช้ากว่ากำหนดการของปีที่ผ่านๆมาประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะสัปดาห์ที่ 3 จะเป็นสัปดาห์สอบกลางภาค ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

“งานเกษตร ที่ มข. น่าจะเป็นงานใหญ่ไม่กี่งาน ที่ยังจัดเอง ไม่ได้ใช้ organizer ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน เด็กๆนักศึกษา ก็ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ฝึกปฏิบัติงานกันจริงๆ ซึ่งปีนี้วางผังงานใหม่ทั้งหมด เพราะเรามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอุทยานเทคโนโลยีเกษตร จะผนวกแปลงดอกไม้เมืองหนาว ทั้ง cutter , marguerite และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหญ่ ที่ตกลงจะใช้พื้นที่หลายไร่ พร้อมทั้งโรงเรือน ในการ display พันธุ์พืชของบริษัท และ มีกิจกรรมดีๆ อีกหลายอย่าง เพื่อเฉลิมฉลอง การก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเกษตรศาสตร์ของเรา รับรองว่ายิ่งใหญ่ประทับใจไม่แพ้ปีที่ผ่านมา”

Last modified on Monday, 08 August 2022 09:07
X

Right Click

No right click