January 30, 2023

มูลนิธิ EDF มอบทุนการศึกษา 7,959 ทุน พร้อมเดินหน้าระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนยากไร้ต่อเนื่อง

August 20, 2022 835

 

 

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) สานฝันนักเรียนที่ขาดแคลน ส่งมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7,959  ทุน หรือร้อยละ 79 ของผู้สมัครขอรับทุน10,088 คน พร้อมเดินหน้าเร่งระดมทุนการศึกษา จับมือพันธมิตรระดมทุนการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์สำหรับปีการศึกษาถัดไป

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เผยว่า “มูลนิธิ EDF ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ติดต่อสมัครผ่านสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ตนเองเรียนอยู่เพื่อขอรับทุนการศึกษาเข้ามา จากจำนวนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด 10,088 ทุน ปรากฏว่าหลังจากที่ปิดรับทุนเมื่อ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา มูลนิธิสามารถจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2565 ได้ทั้งสิ้น 7,959  ทุน หรือคิดเป็นร้อยละ 79 แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  6,683 ทุน ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย / อาชีวศึกษา 678 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปรกติ 322 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 257 ทุน และทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 19 ทุน โดยขณะนี้ฝ่ายทุนการศึกษาของมูลนิธิกำลังเร่งประสานงานกับสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารและยืนยันสถานะการศึกษาของผู้ขอรับทุนก่อนทำการโอนเงินทุนการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1 นี้” 

“ทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF อาจจะไม่มากนัก แต่สำหรับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้ว เงินทุนการศึกษาจำนวนดังกล่าวมีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่ง และสามารถช่วยต่อลมหายใจให้นักเรียนทุนได้เรียนต่อในระบบการศึกษาเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และทักษะต่าง ๆ อีกอย่างน้อย 1-3 ปี” 

นายสรรเพชรกล่าวต่อไปว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีและโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเรามากยิ่งขึ้น มูลนิธิ EDF  เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้พยายามจับมือกับพันธมิตรและเครือข่ายต่าง ๆ ในการระดมทุน และบริจาคผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจและต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนที่ยากไร้ และเพื่อให้มั่นใจว่ามูลนิธิจะมีทุนการศึกษาเพียงพอสำหรับนักเรียนที่จะสมัครขอรับทุนสำหรับปีการศึกษาใหม่ 2566 ในช่วงปลายปีนี้ นอกจากนั้นมูลนิธิยังได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าไปจนถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยผู้สนใจสามารถบริจาคออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://edfthai.org/?page=donation หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคที่ https://edfthai.org/?page=downloads&id=94 หรือโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)" ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 และธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หลังจากโอนเงินบริจาคแล้วสามารถส่งเอกสารการโอนและแจ้งรายละเอียดเพื่อรับใบเสร็จรับเงินในการนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย”  

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล อาทิ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคทุนการศึกษา นักเรียนทุนในการอุปการะ ติดต่อทางจดหมายกับนักเรียนทุน หรือให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่นักเรียนทุนในการอุปการะ ตลอดจนถึงการทำโครงการเพื่อสังคมหรือกิจกรรมซีเอสอาร์ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 (วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.) และ LINE @edfthai

Last modified on Wednesday, 24 August 2022 18:26
X

Right Click

No right click