February 06, 2023

มข. ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทน จาก Universitat Muhamadiyah Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย

September 02, 2022 680

รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร

ร่วมประชุมหารือ กับคณะผู้แทนจาก Universitat Muhamadiyah Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย Dr. Fitri Arofiati, Director of Cooperation and International Affairs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การแลกนักศึกษาและบุคลากร ร่วมทั้งด้านวิจัยและงานบริการชุมชน ณ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Universitat Muhamadiyah Yogyakarta มีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร วิจัย และงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 61 ราย และมีนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย ศึกษาที่ มข. 85 ราย

Last modified on Friday, 02 September 2022 08:44
X

Right Click

No right click