September 26, 2022

“เรียนรู้งานบริการมาตรฐานระดับโลก” นักศึกษาป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี ศึกษาดูงานที่หัวหิน

September 05, 2022 179

เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี

ได้จัดกิจกรรม DTC MBA’s Domestic Field Trip 2022 ขึ้น โดยนำนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรปริญญาโท เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิต D2 หัวหิน ร่วมกับศิษย์เก่าและบุคลากรของวิทยาลัย เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลกของโรงแรมดุสิตธานีทั้ง 2 แห่ง โดยได้เยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมอย่างเจาะลึก อีกทั้งยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน เช่น การอบรมเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Table Manners) ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดรอบ ๆ โรงแรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า และที่พิเศษสุดเหนืออื่นใดก็คือ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงแรมดุสิตธานีมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์สุดเอกซ์คลูซีฟให้แก่นักศึกษา

กล่าวได้ว่า การศึกษาดูงานนี้ได้มอบประสบการณ์การเรียนรู้งานบริการระดับโลกตามมาตรฐานโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งนับเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับนักศึกษาป.โท วิทยาลัยดุสิตธานีเท่านั้น  

Last modified on Monday, 05 September 2022 08:22
X

Right Click

No right click