ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "เรื่องควรรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม LED เพื่ออนุรักษ์พลังงานในอาคาร" ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14:00-15:00 น.

March 26, 2024 403

จัดเต็มพร้อมอัดแน่นความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม LED ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้พลังงานในอาคารและการนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทยปี 2024 พร้อมอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆ และพฤติกรรมการใช้งาน LED ในปัจจุบัน และ ศึกษาตัวอย่างการใช้งานจริง อีกทั้งยังช่วยการจัดการพลังงานในอาคารอย่างถูกต้อง

โดยความรู้จากการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้จะช่วยให้คุณวางแผน พร้อมแนวทางการติดตั้งการใช้แสง LED เพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ :
1. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม LED ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
2. เทรนด์และนวัตกรรม LED ล่าสุดในประเทศไทย
3. การเข้าใจพฤติกรรมการใช้แสงสว่างที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ตัวอย่างการใช้งาน LED ที่นำไปสู่ผลลัพธ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
5. การนำข้อมูลมาวางแผนการใช้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้จากวิทยากรชั้นนำ!
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมแสงสว่างโดย ผศ.ดร. จรรยาพร สไตเลอร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง มจธ. เจาะลึกเรื่องการใช้แสง LED ในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการออกแบบแสงสว่างอย่างยั่งยืน และ ใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลงทะเบียนสัมมนาฟรีที่ >>> https://us06web.zoom.us/webinar/register/6017113423117/WN_Jnbrc_l6TTSyeUERVA15_g#/registration 

X

Right Click

No right click