December 02, 2022

ไซเซลแต่งตั้ง ดาต้าวัน เอเชีย เป็นดิสทริบิวเตอร์รายใหม่ในไทย

January 30, 2020 1259

เน้นเร่งขยายธุรกิจความปลอดภัยเครือข่ายไปในองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้สให้กว้างมากขึ้น สร้างยอดขายโตกว่า 200%

บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่นการเชื่อมโยงเครือข่ายประกาศแต่งตั้ง บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดิสทริบิวเตอร์รายใหม่ โดยให้ดาต้าวัน เอเชีย ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายโซลูชั่นเครือข่ายชั้นนำอันทันสมัยระดับโลก สามารถนำเสนอโซลูชั่นการเชื่อมโยง และความปลอดภัยเครือข่ายทั้งหมดของไซเซลผ่านทางเครือข่ายธุรกิจคู่ค้าจำนวนมากที่มีอยู่ทั่วประเทศให้กับลูกค้าระดับเอ็นเตอร์ไพร้สในทุกๆ อุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.  2563 นี้เป็นต้นไป

ไซเซล มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายใหม่ๆ โดยที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ไซเซลเป็นบริษัทที่ทำให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี เน้นส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามาตลอดเวลาตั้งแต่ไซเซลพัฒนา 3-in-1 data/fax/voice Modem ครั้งแรกของโลกในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งไซเซลเป็นบริษัทแนวหน้าทางด้านการเชื่อมโยงแก่ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ใช้งานตามที่พักอาศัย ในปัจจุบัน ไซเซลมีดิสทริบิวเตอร์อยู่แล้ว 3 รายสามารถสร้างฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมการศึกษา การโรงแรมที่แข็งแกร่งได้เป็นอย่างดี

คุณภุชงค์ จันทำมา  Enterprise Director แห่งไซเซล (ไทยแลนด์) กล่าวว่า “ไซเซลมีความมั่นใจในศักยภาพของดาต้าวัน เอเชีย ที่จะช่วยขยายธุรกิจในกลุ่มตลาดเอ็นเตอร์ไพร้สได้กว้างขึ้น มากกว่าอุตสาหกรรมการศึกษาและโรงแรมที่ไซเซลแข็งแกร่งอยู่แล้ว เราคาดหวังว่าดาต้าวัน เอเชีย จะช่วยเริ่มผลักดันโซลูชั่นด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ แอคเซสพ้อยท์ ไวไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซลูชั่นด้านความปลอดภัยเครือข่าย และเนบูล่าคลาวด์ให้กับตลาดเอ็นเตอร์ไพร้ส และสร้างยอดขายสูงขึ้น 200% ภายในปี พ.ศ. 2563”

 

 

คุณโสจิพรรณ วัชโรบล ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ดาต้าวัน เอเชีย มีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตร กับไซเซล ผู้นำโซลูชั่นการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ครบวงจร เพื่อร่วมกันขยายตลาดการใช้งานระบบซิเคียวริตี้ และตลาดเอ็นเตอร์ไพร้ส ให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศไทย ที่ดาต้าวัน เอเชีย ดูแล และให้บริการ ทั้งกลุ่มสถาบันการเงิน การธนาคาร กลุ่มประกันภัย ประกันชีวิต ธุรกิจโทรคมนาคม สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มเฮลธ์แคร์ ธุรกิจบริการโรงแรม รวมถึงกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ที่มีโซลูชั่นวิเคราะห์ข้อมูล และความปลอดภัยบนเครือข่ายคลาวด์ในประเทศไทย อย่างเต็มที่

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาบริการออนไลน์ และการบริหารจัดการข้อมูลบนเครือข่ายคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงปริมาณความต้องการในการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน เราจึงเชื่อมั่นในศักยภาพของเรา ว่าจะสามารถเสริมความแข็งแกร่ง และรวมไปถึงการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเราถือว่าไซเซลเป็นพันธมิตรที่สำคัญ สำหรับเราในด้านโซลูชั่นความปลอดภัยไซเบอร์อีกด้วย”

คุณสัมพันธ์ พงศ์พานิช ผู้อำนวยการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เราเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ ในฐานะของผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมให้บริการโซลูชั่นไอซีทีผ่านคู่ค้าชั้นนำที่ดูแลองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส และผู้ให้บริการเซอร์วิสโพวายเดอร์ ซึ่งมีเครือข่ายกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่มีจำนวนมากกว่า 100 รายทั่วประเทศ จึงมั่นใจว่าจะสามารถผลักดัน และสนับสนุนการจัดจำหน่ายโซลูชั่นของไซเซล ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบนเครือข่ายคลาวด์ ขององค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี"

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ดาต้าวัน เอเชีย มุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจของไซเซล โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ โปรแกรมกระตุ้นการจัดจำหน่าย รวมถึงการพัฒนาทักษะบุคลากร และวิศวกรร่วมกัน เพื่อผลักดันส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในด้านการบริหารการตลาด การพัฒนาทักษะความรู้ และการฝึกอบรมเทคนิคการขายให้กับคู่ค้าตัวแทนจำหน่าย ทั้งก่อน และหลังการขาย ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี และความเชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชั่นของไซเซลอย่างต่อเนื่อง

X

Right Click

No right click