October 02, 2023

ไทยคมร่วมมือแอร์บัสเซ็นสัญญาใช้ดาวเทียมสื่อสาร “OneSat” ที่ยืดหยุ่นในการใช้งาน

September 11, 2023 113

ดาวเทียมดวงที่ 9 ที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์ของแอร์บัสจะขยายขีดความสามารถให้กับ ไทยคมในการใช้งานบรอดแบนด์ @AirbusSpace @Thaicom #OneSat กรุงเทพ 11 กันยายน 2566 – บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย และผู้ ให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประกาศการลงนามข้อตกลงร่วมกับแอร์บัสเพื่อใช้บริการดาวเทียมที่ สามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงที่ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ล่าสุดในการควบคุม OneSat ดาวเทียมทีสร้าง ่ โดยแอร์บัสจะช่วยขยายการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหก้บั ลูกคา้ไทยคมหลายล้านราย – ลิขสิทธิภาพของแอร์บัส แอร์บัสจะเป็นผู้จัดหาดาวเทียม OneSat หนึ่งในดาวเทียมรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถปรับและตั้งค่าใหม่ได้ตาม ต้องการ โดยดาวเทียมไทยคมดวงนี้จะให้บริการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตย่านความถี่ Ku-Band ให้แก่ลูกค้าหลายล้านรายทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกดาวเทียมไทยคมถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรและปฏิบัติหน้าที่อยู่ ทั้งหมด 8 ดวง โดยที่ดวงนี้จะเป็นดาวเทียมสื่อสารที่มีความยืดหยุ่นดวงแรก สามารถสามารถปรับเปลี่ยน พื้นที่ ปริมาณช่องสัญญาณในการให้บริการและความจุได้มากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในภูมิภาคที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นายฌอง-มาร์ค นาซร์(Jean-Marc Nasr) หัวหน้าฝ่ ายระบบอวกาศของแอร์บัส กล่าวว่า “สัญญา ฉบับส าคัญฉบับที่ 9 ที่ลงนามร่วมกับบริษัทไทยคมผู้นำธุรกิจดาวเทียม เป็นสัญญาที่เกี่ยวกับกลุ่ม ผลิตภัณฑ์OneSat ดาวเทียมรุ่นผู้บุกเบิกของเราที่สามารถทำการปรับและตั้งค่าใหม่ได้ตามต้องการอย่าง สมบูรณ์ขณะอยู่ในวงโคจรและมีความยืดหยุ่นแบบไม่มีใครสามารถเทียบได้ ความร่วมมือกับไทยคมครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรกและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สานความสัมพันธ์ของเราในอนาคต” นายปฐมภพ สุวรรณศิริประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เรา ได้เลือกแอร์บัสมาเป็นผู้ผลิตดาวเทียมที่สามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงควบคุมโดยซอฟต์แวร์รุ่น ใหม่ล่าสุด (High Throughput Satellite: HTS) รุ่นใหม่ล่าสุดของเรา และในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี ดาวเทียมชั้นน า เราเชื่อมั่นว่าแอร์บัสเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างดาวเทียมดวงใหม่ที่ประจำอยู่ที่ วงโคจรตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออก โดยความยืดหยุ่นและความว่องไวในการตั้งค่านี้จะช่วยให้เรา สามารถปรับเปลี่ยนการให้บริการในพื้นที่ได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและ พันธมิตรของไทยคมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงนับเป็นก้าวครั้งสำคัญของไทยคมเนื่องจากเราเดินหน้าสู่ การขยายธุรกิจดาวเทียมบรอดแบนด์ในภูมิภาคนี้” ดาวเทียมที่มีความทันสมัยดวงนี้จะประจำอยู่ที่วงโคจรตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออกจะท าให้ไทยคม สามารถมอบข้อเสนอการแชร์น้ำาหนักบรรทุกดาวเทียมให้กับพันธมิตรผู้ให้บริการของตนได้ช่วยลดต้นทุน ลงและพวกเขายังสามารถควบคุมน้ำหนักบรรทุกและแต่ละรายได้ตามความต้องการและมีความยืดหยุ่น แอร์บัสจะทำการออกแบบและผลิตดาวเทียมดวงนี้ และจะเป็นผู้ดูแลส่งมอบอุปกรณ์ส่วนการควบคุม ภาคพื้นดินอีกด้วย โดยแอร์บัสมีแผนจะส่งมอบดาวเทียมดวงนี้ภายในปี 2570 ดาวเทียมแอร์บัสวันแซท (Airbus OneSat) สามารถทำการตั้งค่าใหม่อย่างเต็มรูปแบบได้ขณะที่ดาวเทียม ประจ าอยู่ที่วงโคจร สามารถปรับพื้นที่ที่ครอบคลุม พื้นที่ความจุและความถี่ได้“ทันที” เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ต่างๆ ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดาวเทียมดวงนี้สร้างต่อยอดมาจาก Eurostar ดาวเทียมโทรคมนาคมค้างฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือแม่นย าสูงของแอร์บัส และความเชี่ยวชาญด้านดาวเทียม แบบกลุ่ม (Constellation Satellite) ของบริษัทกับ OneWeb โครงการพัฒนาดาวเทียม OneSat ได้รับการ สนับสนุนจากองค์กรอวกาศของยุโรป (European Space Agency: ESA) รวมไปถึงจากองค์การศึกษาวิจัย อวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส (Centre National d’Etudes Spatiales: CNES) และองค์การอวกาศแห่งสหราช อาณาจักร (UK Space Agency)

X

Right Click

No right click